Проектозаконът за измение на допълнение на Кодекса за социално осигуряване почти не се различава от изработения такъв през 2019 г. Това заявяват от КНСБ в своя официална позиция.

Синдикатът счита за положително решение в проекта гаранцията, че ако в партидите на осигурените лица натрупаният капитал по някакви причини е по-малко от сумата на брутните вноски, постъпили чрез НАП, то пенсионното дружество за своя сметка ще допълни сумата до нивото на сумата от брутните вноски, постъпили на името на всеки осигурен. Те одобряват и стремежа да се предлага пожизнена пенсия, какъвто е и замисълът на създаване на втория пенсионен стълб, както и създаването на специализиран Фонд за изплащане на пожизнени пенсии като инструмент за гарантиране изплащането на пожизнена пенсия от втория стълб до живот, каквато и да е възрастта на доживяване на лицата.

КНСБ е "за" задължението управляващите дружества освен Фонд за изплащането да формират и резерв за гаранция на изплащането на пожизнени пенсии, както и пожизнените пенсии да се актуализират в зависимост от реализираната доходност от инвестирането на средствата на Фонда за изплащане на пожизнените пенсии. Одобрява се и въвеждането на преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия в случаите, когато лицата след получаването на тази допълнителна пенсия продължат да осъществяват трудова дейност и да се осигуряват.

Законопроект за втория пенсионен стълб казва кой кога може да получи допълнителната пенсия

Законопроект за втория пенсионен стълб казва кой кога може да получи допълнителната пенсия

Отделен фонд да разплаща пожизнените пенсии, предвиждат законодателите

Сред постановките на проектозакона, които КНСБ определя като незадоволителни, са запазването на разрива между момента на придобиване права по първия и по втория стълб - законопроектът запазва обвързката на правото от втория стълб единствено с навършването на възраст. Но правото на пенсия от първия стълб е свързано и с възраст, и със стаж. Нонсенс е да не си придобил основната си пенсия, а да получаваш допълнителна, смятат от синдиката.

Според тях разминаването между правата от двата стълба става още по-задълбочено с въвеждането на възможност да се получава допълнителната пенсия една година преди навършване на възрастта за пенсиониране, при условие че натрупаните в партидата средства ще позволят отпускане на допълнителна пенсия, не по-ниска от минималната пенсия за стаж и възраст в солидарния стълб.

За КНСБ вторият стълб трябва да предлага пожизнена допълнителна пенсия, като в ясно определени изключения може да се предлага еднократно изплащане на средствата.

Абсолютна справедливост за пенсиите - непостижима според Сачева

Абсолютна справедливост за пенсиите - непостижима според Сачева

Заради пенсионирането при различни условия и правила

Според синдиката задължителното осигуряване предполага идентични условия за всички осигурени лица на входа и на изхода на втория пенсионен стълб. От тази гледна точка остават резервите му относно продуктите, които да се избират от осигурените - различни видове разсрочени плащания, пожизнена пенсия с права на наследниците и т.н. Те не виждат логика и в обвързването на правото на еднократно изтегляне на натрупаните средства, обвързано с размера на минималната пенсия в първия стълб.

По отношение на предлаганото стъпаловидно нарастване на срока за прехвърляне на партидите преди навършване на възрастта за пенсиониране - като от 2022 г. до края на 2025 г. да бъде 1 година и да стигне до 5 години преди тази възраст в 2038 г., те отчитат, че се предполага, че в това време хората ще придобият повече познания за правата си във втория стълб, за да направят информиран избор дали да се лишават от права във втория стълб и да ползват такива само в първия. Според КНСБ има логика за такава промяна, доколкото законопроектът съхранява разкъсването на връзката на правата от двата стълба. Вярното решение според тях е тази връзка да се възстанови и правото на избор на лицата да е към момента на придобиване на правото на пенсия за ОСВ в солидарната система.

Частните пенсионни фондове спечелили близо 2 млрд. лв. за втора пенсия

Частните пенсионни фондове спечелили близо 2 млрд. лв. за втора пенсия

Много от хората не знаели в кой фонд им е пенсията