Председателят на комисията за финансов надзор ще получава месечна заплата в размер на 12 хиляди 003 лева. Членът на КФН ще получава 11 хиляди 432 лева. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор в изпълнение на поет ангажимент от председателя Карина Караиванова. Обещанието е дадено на 27 ноември 2017 г.

Това стана след промяната в закона и в модела на финансиране на КФН, осигурявано изцяло от събираните от бизнеса такси.

Избраха двама зам.-председатели на КФН

Избраха двама зам.-председатели на КФН

Диана Йорданова и Бойко Атанасов са новите попълнения на Комисията

В специализираната администрация средното възнаграждение на директориите на дирекции ще бъде 5 хиляди 133 лева. Актюерите, на които ще се разчита да вдигнат ефективността на застрахователния надзор, ще получават средно по 4 хиляди 500 лева, след като бъдат наети от комисията.

Припомняме, актюерът е специалист, който отговаря за създаването и развитието на финансови и застрахователни продукти, схеми за здравно и пенсионно осигуряване. Той отговаря за прецизно определяне на цените за съответните продукти, а също и оценка на необходимия капиталов резерв, който следва да обслужва евентуални бъдещи задължения.

КФН предоставя съвети за финансови отношения

КФН предоставя съвети за финансови отношения

За пенсионните фондове, за боновете от приватизацията, за капиталовия пазар

Средното основно възнаграждение на главните експерти е 2 хиляди 893 лева, на старши експерти на 1 989 лева, а на младши експерти на 1 472 лева.

Възнагражденията в КФН са определени чрез Вътрешни правила за работна заплата, публикувани на сайта на комисията.