Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев вече е представил методиката за формирането на разходите за персонал и формирането на работните заплати пред ръководителите на 9 от областните болници, пишат от пресцентъра на здравното ведомство.

"Днес следобед във Велико Търново ще се срещна с директорите на областните болници в градовете Велико Търново, Ловеч, Габрово и Русе", заяви Ананиев пред журналисти след посещението си във варненската многопрофилна болница "Св. Анна".

По думите му методиката е комплексен документ, който дава решения на много от въпросите относно формирането на възнагражденията на персонала.

Министърът посочи трите основни момента в изготвената от екипа му Методика:

  • разходите за персонал трябва да бъдат не по-малко от 50% от общите приходи, които получава конкретното лечебно заведение;
  • допълнителните плащания за постигнати резултати не могат да надхвърлят 50% от общите разходи за персонал, с изключение на допълнително разпределение на приходите, които идват от клинични проучвания и от приходите от извършени услуги, утвърдени по Ценоразпис на лечебното заведение;
  • максималният индивидуален размер на допълнителното материално стимулиране за немедицинския персонал не може да надхвърля 80% от основната заплата, а за медицинския персонал не може да надхвърля три пъти размера на основната работна заплата.
Липсват отпуснатите 50 млн. лв. за заплати на медицински сестри

Липсват отпуснатите 50 млн. лв. за заплати на медицински сестри

Според една от организаторките на протестите на медсестрите

От думите на здравния министър стана ясно още, че картината в различните болници е различна и не може да се говори в абсолютни числа, тъй като и самите лечебни заведения обслужват различен брой пациенти, имат различни нива на компетентност и структури, съответно и разполагат с различен обем приходи.

Важен акцент в методиката бил съотношението при определянето на работните заплати между санитар, професионалист по здравни грижи и лекар. Предложението на МЗ е то да бъде 1 към 1.7 към 2.2.

При други равни условия това съотношение ще осигури постигането на нивата, заложени в Колективния трудов договор, както увери Ананиев.

"Срещата ми с представителите на деветте болници показва, че налице е различен механизъм за формиране на работните заплати - в едни болници предпочитат полученото увеличение да се използва за повишаване на основните работни заплати, с което съответно те се приближават до заложеното в КТД. В други лечебни заведения обаче ръководствата и самият медицински персонал избират увеличение на основните работни заплати с по-бавни темпове, а по-голямата част от получените средства да се дадат под формата на ДМС, като аргументът на вторите е, че по този начин се стимулира персоналът, който изнася най-голямата тежест в лечебния процес", посочи още Ананиев.

950 лв. става стартовата заплата на медицинските сестри
Обновена

950 лв. става стартовата заплата на медицинските сестри

Правителството отпуска 50 милиона лева към субсидията на болниците

Увеличението, което се предвижда в повечето от тези 9 областни болници, ще бъде между 150 и 250 лв.

То трябва да е факт от 1 юли, като ръководството, персоналът и синдикатите ще преценят дали същото да бъде получено под формата на увеличение на основната работна заплата, под формата на ДМС, или съчетание от двете.

Министърът отново подчерта, че двойно увеличение е невъзможно.

Ананиев: "Важно е да подчертаем, че средните брутни работни заплати в тези 9 болници са между 1200 и 1400 лв. за професионалистите по здравни грижи, а на лекарите са значително по-високи".

Пред медии министърът коментира още, че през месец септември предстои да бъде направен анализ на изпълнението на бюджета на НЗОК и в случай, че има спестен ресурс, същият ще бъде насочен приоритетно към болничната помощ.

Пореден протест на медицински сестри в Пловдив

Пореден протест на медицински сестри в Пловдив

Подкрепят сестрата Мая Илиева от София, която била заплашвана