Българската асоциация за здраве и фитнес остро се противопоставя на насаждането на страх сред хората, че спортните, фитнес, танцувални зали, зали за бойни спортове, групови занимания, басейни и други са рискови места за широко разпространение на COVID.

Това заявяват представителите на Асоциацията в своя позиция до медиите. 

Те подчертават, че това е опровергано с научни изследвания, последното от които е на Шефилдския университет.

От асоциацията изразяват несъгласието си с отнемането на основното човешко право на всеки гражданин да се грижи за профилактика на здравето си чрез физическа активност в специално пригодени за това места, каквито са залите в сектора здраве и фитнес и каквито са препоръките на СЗО.

Те се противопоставят още и на намерението да има удължаване на срока за затваряне на залитеи и след 21-и декември.

В тази връзка от Българската асоциация за здраве и фитнес настояват държавата да подкрие 60% от декларираните приходи от оперативна дейност през съответните месеци на 2019 г. за периода на забрана за осъществяване на дейността през 2020 г.

Те настояват още и за задължително разширение на допустими за финансиране по програмите 60/40, 80/20 работници и служители, включително на новоназначени такива, за икономическите сектори, пряко цитирани в заповедите на МЗ за прекратяване на дейност, във връзка с епидемиологичната обстановка.

От асоциацията искат и за времето, в което не могат да работят да не им се начислява такса "битови отпадъци".

От БАЗФ заявяват готовността си да отворят обектите си час по-скоро при спазване на всички противоепидемични мерки и хигиенни изисквания.

Те призовават своите членове да осигуряват според възможностите си безплатен достъп до обектите си при ред и условия, зависещи от конкретния обект.