БЛС не е запознат с разчетите и изчисленията, свързани с предложението на НЗОК от миналата седмица, свързано с изплащането на 100% на месечните бюджети на лечебните заведения, а разпространеното твърдение, че браншовата организация отказва да подпише Анекса към Националния рамков договор не е вярно. В гневна позиция от Лекарския съюз посочват, че такова твърдение е изказано пред директори на лечебни заведения.

До Съсловната организация е изпратено писмо, в което в един ред е посочено, че всяка болница, в която 10% от леглата й, определени за ковид пациенти, са заети, ще получи пълните си бюджети за септември, октомври и ноември месец.

Така съгласно това предложение: болница, с определени 10 легла за лечение на ковид пациенти, която е приела дори един пациент, ще получи пълния си бюджет, без да е необходимо да работи и да отчита дейност от този момент нататък.

И личните лекари ще изписват безплатни лекарства за COVID-19

И личните лекари ще изписват безплатни лекарства за COVID-19

НЗОК разпределя допълнителни средства за болниците

Въпреки очевидната несправедливост и несъстоятелност, заложена в предложението на НЗОК, изхождайки от затрудненото положение на всички лечебни заведения в страната, включително на колегите от първичната и специализираната извънболнична помощ, Български лекарски съюз би подкрепил очертаващата се към края на годината икономия от 110 млн. лв. в болнична помощ да бъде предварително разпределена по месечните бюджети и изплатена на 100% на лечебните заведения. От БЛС предлагат още същият подход да бъде приложен и спрямо изпълнителите от първичната и специализираната медицинска помощ, където очертаващите се икономии са: за ПИМП - 17 млн.лв., за СИМП - 27 млн. лв.

От съсловната организация настояват незабавно да им бъдат предоставени разчети за разпределението на средствата по лечебни заведения до края на годината, които да бъдат обсъдени между Надзорния съвет на НЗОК и УС на БЛС на публична, открита среща и излъчвана онлайн в реално време.

БЛС няма да позволи да бъде изнудван с пиарски подходи и всяване на паника сред лечебните заведения от страната.

Парите на НЗОК не са собственост на Надзорния съвет или на управителя на Касата, за да бъдат разпределяни еднолично и под натиск. Български лекарски съюз изпълнява и ще продължава да изпълнява законовите си функции за законосъобразното разпределяне и разходване на тези средства, заявяват в позицията си от БЛС.

Те гарантират, че са готови при съмнение за злоупотреби и опит за прикриване на средства от страна на ръководството на НЗОК да сезират компетентните органи.

Личните лекари нямат право да изписват безплатни лекарства за коронавирус

Личните лекари нямат право да изписват безплатни лекарства за коронавирус

Те искат среща с МЗ