От Българския лекарски съюз (БЛС) не приемат параметрите на новата здравна карта, съобщиха в открито писмо до медиите.

В четвъртък следобед в парламента заседаваше Комисията по здравеопазване, чиято цел бе обсъждане на новата национална здравна карта. Коментари по основни аспекти от заложените текстове, провокираха разпален дебат сред присъстващите - съсловни организации, пациенти и депутати.

От БЛС изразиха категорично несъгласие с Проекта на национална здравна карта, в частност с предвидения брой легла по компетентност, който ще създаде сериозни национални и регионални диспропорции.

Приеха проекта на Национална здравна карта

Приеха проекта на Национална здравна карта

Намаляват с почти 6 000 броя на болничните легла в страната

Лекарите са категорични, че обсъждане на заложените текстове в здравна карта не е имало, а на единственото заседание на Националната комисия за изготвяне на картата, е постигнато съгласие само за публикуване предложенията на областните комисии.

"БЛС в никакъв случай не е приемал разписаното в националната карта, защото не сме съгласни със съдържанието й.
Сериозно притеснени сме по две причини - първо, така предложения проект на Национална здравна карта е поредния административен инструмент за лимитиране дейността на лечебните заведения, което ще доведе до невъзможност за развитие на иновативна медицина и отлив на кадри от болничното здравеопазване, и второ - БЛС никога не приемал Проекта на национална здравна карта, както се опита да бъде вменено на заседанието", категорични са от съсловната организация.

От Лекарския съюз са категорични, че е недопустимо употребяване името на БЛС за легитимиране приемането на Националната здравна карта, изготвена единствено и само от екипи на Министерство на здравеопазването, е недопустимо. Категорично отказваме да приемем здравната карта във варианта, в който е публикувана, защото в нея не са взети под внимание становищата на областните комисии, които стриктно спазват начина на изчисление относно необходимия брой легла по видове дейности и нива на компетентност", коментират от БЛС.

Със Здравната карта режат леглата за родилки за област Велико Търново

Със Здравната карта режат леглата за родилки за област Велико Търново

В региона се увеличава раждаемостта

"Как е изготвен този проект и съобразен ли е със спецификата и миграцията по региони, и с потребността на населението?", пита д-р Венцислав Грозев, председател на съсловната организация на лекарите.

От съсловната организация са категорични, че този вариант на Национална здравна карта, със заложените легла по ниво на компетентност, ще затрудни крайно болничното лечение по определени специалности и ще наруши правата на здравноосигурените лица за достъп навременна и достатъчна по обем медицинска помощ.

От съсловната организация припомнят, че здравната карта, следва да не бъде рестриктивен инструмент, а база за анализ състоянието на системата и основа за формиране на политики за привличане и задържане на кадри, с цел осигуряване на достъпно и ефективно здравеопазване за населението.