Лекари са сигнализирали прокуратурата за опит за групово убийство на 40 болни в последен стадий на раково заболяване пациенти на Медицински център „Интегративна медицина”.

Това обяви по време на пресконференция в БТА проф. Лъчезар Аврамов, който практикува в центъра. Той обяви, че от 18-ти март след междинен доклад на ИА „Медицински одит” със заповед на РЗЦ–София е заличена регистрацията на лечебното заведение, което освен че прилага методите на интегративната медицина използва и инсулин потенцирана терапия, благодарение на която се отчита 80% ремисия при пациенти, на които стандартната медицина е отказала помощ или е установила, че заболяването е в твърде напреднал стадий.

За разлика от стандартните химиотерапия и лъчетерапия, при която се поразяват и здравите клетки, наред с туморните, при инсулин потенцираната терапия концентрирано в тумора се вкарват до 6% повече от медикаментите за лечение, но при нея не се отчитат странични ефекти.

В центъра работят специалисти по вътрешни болести, онкология, хирургия. Годишно през центъра преминават около 120 пациенти. Те получават комплексна оценка и персонализирани медицински грижи.

Д-р Христо Дамянов, директор на центъра, заяви, че с действията си администрацията поставя под риск живота на болните. Той постави въпроса къде да отидат болните, след като по закон всеки болен има право на избор на лечението си.

Сред пациентите, дошли да подкрепят морално лекарите по време на пресконференцията, бе и 82-годишен болен с рак, на който Онкокомитетът е препоръчал стандартно медикаментозно симптоматично лечение. Той сподели, че вече са преминали 3 от оставащите му 6 месеца преживяемост, за които му е съобщил въпросният комитет при поставянето на диагнозата. След лечение в центъра, 82-годишният пациент, че за няколко седмици туморните му маркери са спаднали със сто от 600, а все още му предстоят терапии.

Едноседмично лечение в подобни центрове в Европа струва от 4 до 10 хиляди евро, докато у нас – 400 евро.

Д-р Дамянов заяви, че „това е една хуманна борба за съжаление със собствената си държава”.  „Всички опити да дадем шанс на нашите болни срещнаха изключително враждебност и съпротива. От 2006 г. работим в условия на административен терор”, алармира д-р Дамянов.

Повече от 95% от пациентите на центъра са в крайно напреднал стадии, 90% са изхвърлени от онгологичната мрежа, алармира директорът на лечебното заведение.

Той коментира още, че чиновниците в здравното министерство за съжаление не се интересуват от добрите резултати на центъра, въпреки че те са световно признати. През октомври тази година центърът ще е домакин на Световен форум, свързан с интегративната медицина и по-специално с инсулин потенцираната терапия.

Според лекарите с прилагането на Медицинския стандарт „Медицинска онкология”, на практика се ограничават възможностите за прилагане на неконвенкционални методи за лечение.

Оказва се, че в страната ни има 43 медицински специалисти по химиотерапия, които трябва да се грижат за 300 хиляди болни, а 17 хиляди души умират от рак у нас всяка година. Така по думите на лекарите целта на стандарта не е да се осигури качеството на услугата, а диктатът на администрацията.