В Министерството на здравеопазването (МЗ) все още не е получен доклад от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за проверката в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Това се казва в позиция на здравното министерство за твърденията от страна на спешната болница, че в одитния доклад не са констатирани злоупотреби и корупция.

От МЗ отбелязват, че съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за държавната финансова инспекция и чл. 32 от Правилника за прилагане на същия закон трябва да бъдат уведомени от директора на АДФИ за резултатите от извършената финансова инспекция. Според законовите разпоредби има законоустановен срок, в който УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД да представи становище по връчения доклад, след което следва да бъде изготвено заключение по доклада.

Министерството на здравеопазването ще коментира констатациите от извършената проверка на АДФИ едва след като се запознае със съдържанието на документа.

От здравното министерство отбелязват, че въз основа на констатирани нарушения от звено "Вътрешен одит" на МЗ са сезирани всички компетентни органи, включително и прокуратурата, която все още не се е произнесла по случая.

И след ротацията ПП-ДБ ще следи отблизо болниците заради случая "Даная"

И след ротацията ПП-ДБ ще следи отблизо болниците заради случая "Даная"

Настояват за доклад на здравния министър за състоянието на медицинските стандарти

Припомняме, че по-рано днес от "Пирогов" обявиха, че проверката на АДФИ е приключила и в одитния доклад за дейността болницата от началото на юли 2022 г. до края на юли 2023 г. и констатациите в него не се посочват данни за извършени престъпления, злоупотреби, корупционни практики или нанасяне на щети за лечебното заведение.

От УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" отбелязват, че в рамките на проверката са засечени административни нарушения, за които на болницата са издадени 4 акта. Единият е за покупка на медицински консумативи без да е проведен от предходното ръководство на лечебното заведение търг и преди да е приключила процедурата по нов такъв. От "Пирогов" обясняват, че това е извършено в ситуация на крайна необходимост поради непрекъснатия режим на работа с най-тежките пациенти от София и цялата страна. Другите три акта, издадени след проверката, за са за забавяне при качването на информация в специализираната информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП)" с няколко дни. Според "Пирогов" в практиката на АДФИ това забавяне се определя като маловажно.

"Сега остава да разберем дали въз основа на констатациите на АДФИ министърът на здравеопазването ще оттегли решението за смяна на ръководството, аргументирано с извършени финансови злоупотреби и престъпления", посочват от болницата.

Да устискаме до 6 март - за какво мислят лекари

Да устискаме до 6 март - за какво мислят лекари

А всъщност дупката в наредбата при верификацията на лекарството отваря широки възможности за реекспорт