Общественият съвет към Фонда за лечение на деца разгледа случаите на 77 деца, съобщават от пациентски организации "Заедно с теб".

За първоначално лечение, продължаващо лечение или контролни прегледи в чужбина - 12 деца кандидати:

Едно дете е получило отказ за лечение в чужбина. Детето е с хронично заболяване и в момента липсва активен процес; Едно дете е отложено за консилиум - за страната или чужбина за чернодробна трансплантация; Едно дете е отложено за уточняване на офертата от чужда болница; Едно дете е отложено за актуален скенер по медицински препоръки, последният е от 15 септември 2016 г.

8 деца са получили одобрение.

52 деца пък са кандидатстващи за лечение в България.

За импланти за неврохирургия - всички 18 деца са одобрени. За импланти за ортопедия - всички 12 деца са одобрени. За ортези: 6 деца - всички одобрени. За медикаменти - от общо 7 деца 6 са одобрени, 1 - да се уточни цената само, принципно одобрено.

Има 8 деца кандидати за компресионни системи и вакумни системи. Заболяването не е от спешен или неотложен характер.

Две деца са одобрени.

Отказани по медицински показания от медицинска комисия - 2 деца. Отложени поради непълна медицинска документация от комисия - 4 деца.

Генетични изследвания има 1 дете кандидат. Отложено за уточняване на цената.

Заявления с отрицателни медицински становища:1 дете - отказано поради искане за експериментално лечение в чужбина; 1 дете - отложено за консултация в специализирана педиатрична клиника. 

Три деца са одобрени за доплащане за лечение в чужбина, а за две деца ще бъдат прекратени заявленията. 

Едното е кандидатствало за чужбина, но са се отказали, ще се лекува в България. Другото е заминало с родителите самостоятелно за чужбина и се прекратява по тяхно искане.

Допълнителни становища: 4 деца. 1 чака подходящ донор, 3 чакат експертни доклади.

Особени случаи: Едно дете заминало за лечение в чужбина с дарителска сметка, майката заявява, че желае да прекрати заявлението.Едно дете е получило неотложно усложнение след лечение в чужбина със средства на Фонда и заминава пак. Чака се оферта, за да се одобри от Фонда.