За 7 болници с влошени оздравителни планове сигнализираха от Министерство на здравеопазването на пресконференция днес. Министърът в оставка Асена Сербезова съобщи, че общите задължения на 62 болници в държавната здравна помощ са 600 млн. лв., а просрочията възлизат на 113 млн. лв. От бизнес програмите на здравните заведения за 3 години напред пък са одобрени програмите само на три, а на останалите МЗ е изпратило писма заради липса на данни, липса на ангажимент от страна на ръководството, формализъм в програмите, като за всички са назначени и проверки.

В "Пирогов" и "Александровска болница" е изпратен прокурист, в "Майчин дом" продължава проверката.

За 7-те болници беше изнесена информация за фрапиращи нарушения, открити от Звено "Вътрешен одит" и Инспектората на МЗ.

УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" с просрочени задължения за над 16 млн. лв.

УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" с просрочени задължения за над 16 млн. лв.

В края на 2021 г. финансовият резултат на лечебното заведение е загуба в размер на 24,5 млн. лв

Началникът на кабинета в МЗ Васил Пандов обясни, че в Спешния институт за 5 години са сключени 1057 договора в нарушение на закона. Едно от нарушенията е с изграждане на медицински център на болницата в Царево.

В Окръжна болница Пловдив е открито закононарушение с имот 89 дка, актуван като общинска собственост.

В болница "Иван Селимински" Сливен след одит на АДФИ са открити нарушения в областта на обществените поръчки. Освен това по повод скандала с "връзването на новородени" МЗ е посещавано от европейски комисар. "Медицински надзор" е установил след няколко внезапни проверки, че ръководството на болницата е утвърдило "връзването на децата, за което отговорността е изцяло на изпълнителния директор на лечебното заведение.

Уволниха и новия шеф на "Пирогов"

Уволниха и новия шеф на "Пирогов"

Пороманов направил и еднолични опити да отстрани назначения прокурист

За Университетската болница в Русе се установява, че се назначава персонал на граждански договори, като месечното възнаграждение надхвърля праговете по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Установени са и нарушения при избора на екип за пациентите.

В УМБАЛ "Св. Екатерина" в София проверка установява капиталови разходи за медицинско оборудване в нарушение на договорите, също, че няма система за финансовото управление и контрол. 85% от общо изплатените в периода 2019-2022 г. граждански договори са получени от изпълнителния директор - 952 000 лв. за медицински дейности. Средно месечно пък са получавани по граждански договори по 22 000 лв., а основната средна заплата е била 1700 лв. на лекар за категория директор. Установено е още, че при обществените поръчки има плащания към контрагенти без сключени договори за суми, надхвърлящи прагове от 50 000 лв. по закон за строителство и 30 000 лв. за доставка на услуги.

Открито е нарушение и при отдаване под наем на имущество чрез безсрочни договори.

Досегашният директор на ББР става прокурист на Александровска болница

Досегашният директор на ББР става прокурист на Александровска болница

Причината са лошото финансово управление на болницата натрупаните задължения

В Онкохематологията в столицата, където бе сменено ръководството, са установени високи стойности на бракувани лекарствени продукти, които достигат 178 000 лв. на година. По 19 договора не е приложена система на двоен подпис, като се е стигнало до декапитализация на болницата, което значи, че всеки един прокурор може да поиска отписване от Търговския регистър. В нарушение са възлагани и юридически-консултантски услуги, които превишават праговете по ЗОП.

Установили нередности в Онкохематологията, дадоха документите на МВР

Установили нередности в Онкохематологията, дадоха документите на МВР

Болницата приключва 2021 г. с печалба от над 2 млн. лв.

Прокуристът Пламен Милев обясни, че са открити "фрапантни резултати по контрола и състоянието на болниците "Александровска" и "Пирогов", свързани с нарастване на просрочените задължения. Установени са неизгодни за Александровска условия на договори с лихви за неустойки от 24% на година.

"Александровска болница" да изплува от долната мъртва точка, иска шефът ѝ

"Александровска болница" да изплува от долната мъртва точка, иска шефът ѝ

Възможно е да се наложи допълнително финансиране на лечебното заведение

В "Пирогов" за една година от 9 млн. лв. задълженията са нараснали на 16 млн. лв., като основно те са към доставчици на лекарства и медицински изделия. Установено е избирателно плащане на дългове чрез еднолични решения на директора, без да се съобразява със Съвета на директорите. В МЗ има над 100 писма от кредитори, на които е отказан контакт. В същото време се изпълнява поръчка за канцеларски материали и хартия, за година - над 1 млн.лв.

В заключение министър Асена Сербезова заяви, че все още текат проверките и за отстраняване на директорите на посочените болници ще следва "допълнително уведомяване".

Тя поиска да се наблегне на факта, че предишното ръководство на ведомството е правило проверки, но една в "Пирогов", а три в болницата в Роман.