Здравният министър Христо Хинков удължи до 29 февруари 2024 г. с нова заповед забраната за износ на определени групи лекарства - инсулини и аналози и други понижаващи кръвната захар лекарства, както и антибиотиците, предназначени за системна употреба в детска възраст. Това става ясно от съобщение от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

На 2 ноември м. г. Хинков забрани износа на тези медикаменти до 31 декември 2023 г. заради зачестили сигнали за липсата им в аптечната мрежа. След това бе издадена нова заповед за забрана на износа им за срок до 31 януари 2024 г. анализ на актуалната ситуация по отношение на наличностите от проблемните групи лекарствени продукти, е решено да бъде издадена и днешната заповед, която влиза в сила от утре - 1 февруари, и ще важи до края на месеца.

Здравното министерство е изискало от финансовото да бъде предоставена от Агенция "Митници" и Националната агенция за приходите (НАП) информация за вноса и износа на конкретните медикаменти. От Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) пък са изискани данни за наличните количества от лекарствените продукти, а от регионалните здравни инспекции (РЗИ) - за резултатите от извършени проверки в аптеки от "открит тип" за наличността на медикаментите. От "Информационно обслужване" е изискана справка от Националната здравноинформационна система, относно предписаните и отпуснатите количества от лекарствените продукти.

От постъпилата от РЗИ информация става ясно, че са за извършени проверки в над 400 аптеки от открит тип или близо 15% от аптеките в България. По отношение на лекарствени продукти от фармакологичната група "Инсулини и аналози" се наблюдава забавяне и нерегулярни доставки във всяка трета от проверените аптеки. При антиинфекциозните лекарствени продукти за системна употреба, предназначени за лечение на деца, се отчитат нерегулярни доставки в около половината от проверените аптеки.

По данни на "Информационно обслужване" през последните два месеца броят на предписаните количества опаковки инсулини и техни аналози надвишава този на отпуснатите в аптека опаковки. Изпълнението на предписаните рецепти за инсулини и аналози достига 61%. При предписаните и отпуснати опаковки антибиотици, предназначени за системна употреба в детска възраст, съотношението е подобно.

Във връзка с получените данни МЗ вижда необходимост от удължаване на забраната за износ на конкретните типове медикаменти, за да се осигури достатъчно количество от тези лекарствени продукти, необходими за лечението на българските пациенти за опазване на тяхното здраве и гарантиране на непрекъснатост на лекарствената им терапия.

"Срокът на действие на забраната, както и на конкретните лекарствени продукти са определени при стриктно спазване на принципа за пропорционалност, с цел опазване на здравето на населението и при съблюдаване на забраната за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите-членки, посочена в чл. 36 от Договора за функциониране на Европейския съюз", обясняват от МЗ.

Намаляват сигналите за липса на лекарства, инсулин има
Обновена

Намаляват сигналите за липса на лекарства, инсулин има

Теренното тестване на електронната рецепта ще продължи