Командироването на медици от училища и детски градини в болниците да става само при стриктно съблюдаване на разпоредбите на българското трудово законодателство и при зачитане на правата и интересите на работниците и служителите. За това настояват от медицинската федерация на КТ "Подкрепа".

В писмо до здравния министър Костадин Ангелов, до кметовете, до шефовете на регионалните здравни каси и до болниците, където се лекуват пациенти с COVID-19, от синдиката настояват да бъдат защитени и трудовите права на медицинските работници. От браншовата организация споделят тревогата на Министерството на здравеопазването заради увеличението на хоспитализираните, както и подкрепят призива за оптимизация на медиците.

В Троян командироват медици от училищата и детските градини в болниците

В Троян командироват медици от училищата и детските градини в болниците

Троянските болница изпитват нужда най-вече от медицински сестри

"Съгласно чл.118, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) "работодателят или работникът или служителят не могат да променят едностранно съдържанието на трудовото правоотношение освен в случаите и по реда, установени в закона", цитират от КТ "Подкрепа".

"Неприложима към описаната в писмото на министър Ангелов житейска ситуация е и разпоредбата на чл.120, ал.1 от КТ, която регламентира изключение от забраната за едностранно изменение на трудовото правоотношение от страна на работодателя", пишат от синдиката. Те обясняват, че е недопустимо в рамките на съществуващото трудово правоотношение, работодателят да прехвърли трудовите функции за друг работодател.

Частните болници готови да командироват персонал

Частните болници готови да командироват персонал

Нямало болница, която да не участва в борбата с коронавируса

Командироването на медици от детски градини и училища не може да стане без тяхно съгласие. Необходимо е формиране на лична воля, подчинена на собственото разбиране за съпричастност, съвет и отговорност, при отчитане на личната преценка относно опасността за здравословното състояние на работника и на неговите близки, се казва в становището.

От синдиката предлагат алгоритъм за реализиране на призива отправен от Министерство на здравеопазването:

Болниците, които имат нужда от допълнителни кадри, да предоставят конкретна и изчерпателна информация за длъжностите, характера на работа, броя на работните места и конкретните условия на труд, вкл. разпределение на работното време, възнаграждение и други данни за своята необходимост. Тази информация да бъде обобщавана от Регионалните здравни инспекции и чрез тях да бъде сведена до знанието на директорите на всички лечебни заведения и кметовете на общини.

Натискът над болниците: 9430 се лекуват от COVID-19

Натискът над болниците: 9430 се лекуват от COVID-19

В реанимация са 751 болни от коронавирус

Тази информация да бъде предоставяна на всички медицински специалисти, които могат да отговорят на констатираните потребности. По своя преценка и в съответствие с личната си воля, медицинските специалисти, могат да решат да приемат предложението за временно изпълнение на работата в нуждаещите се болнични заведения.

Работата на медиците от детските градини и училищата в болниците в помощ на пациентите с COVID-19 може да бъде като неплатен отпуск. Задължително условие е сключването на трудови договори за допълнителен труд между тези болници и привлечените временно медицински специалисти, по реда на чл.111 или чл.114 от КТ. Само при тези условия, правата и интересите на работещите ще бъдат защитени действително и правоотношенията ще бъдат уредени съгласно изискванията на Кодекса на труда, поясняват от синдиката.

Настоящата кадрова криза е ярко доказателство за дългогодишната липса на адекватно отношение на държавата към работещите в системата на здравеопазването. Потвърждава се неотложната потребност от осезаеми мерки и действия, които да доведат до нарастване престижа на медицинските професии и създаване на предпоставки за справедливо и отчетливо мотивиране на заетите с упражняване на най-благородния труд - опазването на човешкото здраве, пишат от КТ "Подкрепа".

анкета

Трябва ли да има нов локдаун?

Виж резултати

Да, иначе ще ни трябват много черни чували 40.9%

Не, безсмислено е 27.9%

Локдаун обслужва само изборите 15.2%

Не се интересувам и няма да спазвам мерки 3.9%

Преценката е на здравните власти 12.0%