Проверка на случая, при който починаха двама пациенти на стъпалата на болницата в Пловдив, е доказала вина на общо 7 души от персонала, съобщиха от Нова телевизия.

В ход е процедура по уволнението на един административен ръководител, един лекар, двама санитари и един шофьор на линейка. Издадени са и две заповеди за наказание "Предупреждение за уволнение".

Това са първите резултати от вътрешната проверка в УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив по повод случая със заснетите на видеоклип двама пациенти пред новооткритото COVID-звено, които впоследствие починаха.

Проверката е установила вината на седем служители, които са извършили, респективно - допуснали да бъдат извършени, нарушения на реда за обслужване на пациентите и оказването на медицинската помощ.

Комисията продължава работата си, защото има още обстоятелства, които подлежат на допълнителна проверка и изясняване.

В болницата от днес се въвеждат още по-строги мерки за съгласуване на преместванията на пациенти от един стационар в друг.