Премахването на монопола на НЗОК е сред първите 5 неща, които българските лекари посочват като важно да се случат в предстоящия голям дебат за новия финансов модел на здравеопазването. Това сочи онлайн допитването, проведено от Българския лекарски съюз, за да се установят нагласите на гилдията за параметрите на Анекса към Националния рамков договор.

Припомняме, в края на септември месец от Здравното министерство предложиха два алтернативни модела за бъдещето развитие на здравеопазването - единият е пълна реформа с демонополизация на НЗОК, а другият с включване на допълнително здравно застраховане.

Едва 6% от българите готови да плащат и за здравна застраховка

Едва 6% от българите готови да плащат и за здравна застраховка

По-малко от 20% от българите одобряват настоящия модел

Другите важни за лекарите неща са: остойностяване и достойно заплащане на лекарския труд, съобразяване на прегледите в специализирана извънболнична медицинска помощ с инфлацията, прекратяване на порочната практика за прехвърлянето на средства от едно перо на друго.

Освен това лекарите са се обединили и около искането за разширяване възможността за специализация и квалификация на по-младите лекари и развиване на системата за продължаващо медицинско обучение; Защита на труда и заплащането на специалистите по здравни грижи (сестри и акушерки); по-пълноценни дебати между институции и с лекарското съсловие с цел да бъде чут гласа му и позицията му да се вземе предвид при управленските решения. На последно място лекарите поставят все пак нуждата от увеличаване на потребителската такса съобразно ръста на минималната заплата.

Пациентски организации скептични към финансовите идеи на МЗ

Пациентски организации скептични към финансовите идеи на МЗ

НПО-та определят като основен проблем в здравоопазването доплащането

Председателят на УС на БЛС д-р Иван Маджаров уверява, че мнението на съсловието ще бъде взето предвид по време на преговорите с МЗ и НЗОК. Той подчерта, че е постигнато немалко при условията на строго дефиниран и гласуван бюджет, но не е възможно всичко да бъде договорено така, че удовлетворението да е 100%.

Припомняме, БЛС вече се договори в бюджета на НЗОК за 2019 г. неусвоените средства да не се прехвърлят от един параграф в друг. Това ще реши един огромен проблем с досегашния начин на финансиране, при който определените от бюджета средства по един или друг начин се отклоняваха за заплащане на преразход в други пера, а не за медицински дейности.

Важно постижение за БЛС е и че бюджетите на лечебните заведения да важат за по-дълъг период - в рамките на 9 месеца, а не за тримесечие като до момента. Договорени са също и някои промени в таблиците с цени и обеми.