Делегатите на 69-ия извънреден Събор на Българския лекарски съюз дадоха мандат за подписване на Анекса към Националния рамков договор за 2018.

Няма да се допуска прехвърлянето на неусвоени средства от параграф в параграф, увери председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров. Той заяви, че преговорите по Националния рамков договор (НРД) всяка година ще стартират с внасянето на средносрочната бюджетна рамка, като се запазва възможността при неподписване на НРД да остане в сила действащият до момента договор.

Освен това отпада и задължителната пререгистрация на лечебните заведения, допълни д-р Маджаров.

Българският лекарски съюз обсъжда подписването на Анекса към НРД

Българският лекарски съюз обсъжда подписването на Анекса към НРД

Спира преместването на пари от едно перо в друго

Друга промяна е, че категоричната забрана за сключване на нови дейности от стари договорни партньори е заменена с възможността това да става с разрешение на Надзорния съвет на НЗОК. Същото важи и за възможността да се отчитат дейности от лекар на втори трудов договор, обясни председателят на БЛС. По негови думи изрично е регламентирано, че за второ и последващо нарушение, за което е санкциониран лекар, се счита само извършеното в рамките на календарната година.

Цените на клиничните пътеки се запазват почти същите, като на места има увеличение от 5%. 2018 г. е годината на обемите, заяви д-р Маджаров, посочвайки, че има повече направления за първична извънболнична медицинска помощ, повече регулативни стандарти за профилактика, повече направления за специализирана извънболнична медицинска помощ и завишени бюджети за болничната помощ.

НЗОК и БЛС започват преговорите за Рамковия договор

НЗОК и БЛС започват преговорите за Рамковия договор

Част от темите са цените и обемите на медицинските дейности

Решихме, че е време да се даде глътка въздух на болничните заведения, защото има 150 млн. лв. неразплатена дейност от предходните години, допълни той.

Председателят на БЛС е категоричен, че има още работа по Анекса към НРД 2018 г. и даде пример с цените на клиничните пътеки за лъчелечение. Той увери, че дискусиите за цените за лъчелечение по настоящия Анекс към НРД 2018 ще продължат.

Д-р Маджаров успокои, че няма опасност за пациентите, но има нужда от прецизиране на цените.

През следващата седмица Управителният съвет на БЛС продължава преговорите по спорните цени и обеми по Анекса към НРД 2018. Предстои и официалното подписване на Анекса, като БЛС се надява договорените параметри да се спазват стриктно.

Ананиев чисти съмненията за задкулисие в бюджета на НЗОК

Ананиев чисти съмненията за задкулисие в бюджета на НЗОК

Вече има идея и за трети здравен модел