Няма да се допуска преместване на средства за здравноосигурителни плащания по съответните редове на медицински дейности от параграф в параграф, за което настояваха от Българския лекарски съюз. Това съобщи на Извънреден събор на съсловието председателят на Български лекарски съюз д-р Иван Маджаров.

Прехвърляне на пари в здравеопазването - само с решение на БЛС

Прехвърляне на пари в здравеопазването - само с решение на БЛС

Дариткова увери, че всички заинтересовани ще се произнесат

До окончателното решение се стигна с преговори между работни групи на НЗОК и БЛС , които продължиха до миналата седмица. Според д-р Маджаров след гласуваните от парламента направления, не би следвало да се прехвърлят средства от един сектор в друг. Това предложение беше подкрепено с аргумента, че общопрактикуващите лекари не могат да усвоят средствата, ако те се прехвърлят, тъй като по този начин пациентите се лишават от профилактика или се намалява достъпът до медицинска помощ.

Запазва се и възможността при неподписване на нов рамков договор, да остане в сила старият. Няма да има предварително изпълнение на санкции без влязъл в сила административен акт, както и няма да има пререгистрация на лечебните заведения.

НЗОК и БЛС започват преговорите за Рамковия договор

НЗОК и БЛС започват преговорите за Рамковия договор

Част от темите са цените и обемите на медицинските дейности

Припомняме, че през летния период БЛС проведе редица срещи с ръководството на НЗОК за НРД 2018. На 10 септември беше представена пред съюза визията за промяна в здравноосигурителния модел.

Промяната в нормативната база в преходните и заключителните разпоредби от проекта на закона за бюджета 2019 бяха остро разкритикувани. От БЛС настояваха бюджетите на лечебните заведения да бъдат годишни, "а не на месец, където всичко да отива в надзорния съвет", подчерта Маджаров.

В никакви преговори съюзът няма да участва, ако неговите функции не се запазят, категоричен беше председателят.

Предстои лекарското съсловие да гласува подписването на Анекса към Националния рамков договор за 2018 година. Очаква се това да се случи предвид проведените преговори със здравната каса.