Лекарите са крайно неудовлетворени и тревожни от кризата, в която отчетливо навлиза българското здравеопазване. Те не виждат каквито и да е индикации тя да бъде овладяна от ангажираните с това институции. Това са част от доводите, с които от Българския лекарски съюз (БЛС) обясняват защо няма да подпишат Националния рамков договор (НРД). Лекарите не подкрепят политиката в здравеопазването.

Членовете на Управителния съвет на БЛС няма да подпишат рамковия договор, независимо от дошлото в последния момент обещание за подобряване на финансовите параметри. Това става ясно от разпространена до медиите декларация на съсловната организация. 

Делегатите на събора са категорични, че липсата на нормативна яснота би довела до порочност рамковия договор, в качеството му на нормативен акт. Според тях проектът на Здравна карта е юридически и медицински неадекватен, неприемлив за професионалните среди и вече предмет на съдебно оспорване.

Лекарите са квалифицирали пръстовия отпечатък като поредния административен абсурд.

В декларацията си от събора лекарите изтъкват, че не са приети и обнародвани измененията и допълненията на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Те посочват, че голяма част от медицинските стандарти са предмет на съдебно обжалване и не се приемат като адекватни от медицинските среди.

Наредбата за проучване удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса, също се обжалва съдебно.

Според лекарите урегулирането на взаимоотношенията в сферата на българското здравеопазване зависи от всички тези нормативни актове. Те трябвало да бъдат приети преди договарянето и подписването на Националния рамков договор за текущата година.