От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България настояват да се запази и хартиената рецепта. Становището им е изписано в писмо до Здравния министър Асен Меджидиев, председателя на Здравната каса проф. д-р Петко Салчев, до членовете на Надзорния съвет на Касата, до д-р Иван Маджаров председател на БЛС.

Повод за писмото им е Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, публикуван на електронната страница на МЗ с период на обществената консултация: 05.09.2022 г. до 05.10.2022 г. Свързан с Предходен Проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, публикуван на електронната страница на МЗ на 12.04.2022 г.

90% от лекарите и 84% от пациентите искат хартиена и ел. рецепта

90% от лекарите и 84% от пациентите искат хартиена и ел. рецепта

58% са за паралелното им използване, 11% не могат да преценят

Личните лекари подкрепят мнението на Българския лекарски съюз, което не одобрява възможността "бялата рецепта" да бъде само в електронен вариант. Според тях така не се гарантират интересите на българските пациенти, а се ограничават правата на лекарите за упражняване на тяхната професия, което от своя страна ще доведе до ограничаване правата на пациентите.

Общопрактуващите лекари смятат, че трябва да остане сега съществуващата възможност да се изписва "бяла рецепта" в хартиен или електронен вариант".

Против пълното отпадане на хартиената рецепта, се обяви 74-тият събор на БЛС

Против пълното отпадане на хартиената рецепта, се обяви 74-тият събор на БЛС

Лекарят е лекар във всеки един момент, не само в работно време, пред своя компютър

С оглед на сигурност, контрол и оптимизиране на процеса, предвид спецификата на продуктите (извън вече въведените възможности), е необходимо под формата на електронна рецепта да се предписват само "зелените и жълти" рецепти за отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, гласи становището на личните лекари.