Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България се обръщат към министъра на здравеопазването с предложение, условията за специализация по Обща Медицина да бъдат изведени в отделен кратък раздел на наредбата или представени под формата на поредни членове и алинеи, които касаят само ОМ.

Предлагат да се осигурява възнаграждение за специализантите. Това е един от основните проблеми пред специализацията по ОМ. В първоначалния вариант на наредбата специализантите по ОМ е трябвало да бъдат назначавани на трудов договор в ПИМП, която е база за обучение.

Личните лекари орязани за консултации с колеги

Личните лекари орязани за консултации с колеги

Обясняват броя на направленията

Впоследствие се приема между специализанта и базата за обучение (ПИМП) да се сключи договор за обучение, който не изисква заплащане от страна на обучителя (базата). Предлагат да се помисли механизъм за осигуряване на това възнаграждение от държавния бюджет или други източници, като се определи броя на ежегодните места за зачисляване.

Факт е, че броят на общопрактикуващите лекари постоянно намалява, а така наречените "незаети практики" се увеличават. Една такава мярка би улеснила достъпа до специализацията по ОМ.

Електронни рецептурни книжки предлагат личните лекари

Електронни рецептурни книжки предлагат личните лекари

След 16 разпечатки документите да се дават на пациента за съхранение

В момента има действащи около 40 обучителни бази (ПИМП). Преди няколко години са били над 60. Основното поле на действие на общопрактикуващия лекар е в амбулаторията, т.е. извън лечебното заведение за болнична помощ.

В момента програмата за обучение по "обща медицина" е в противоречие с наредбата и не отговаря на същността на специалността, тъй като съществуват 13 седмици практика в ЦСМП.

Спешната медицина не е обект на Общата медицина. Доколкото, като на всеки лекар, на ОПЛ също може да се наложи да окаже такава, е достатъчно да се върне първоначалният вариант на програмата за обучение, където във всеки теоретичен модул са застъпени съответните спешни състояния, а останалото е практика в ПИМП.

Медицинските направления са по-скъпи, признаха от НЗОК

Медицинските направления са по-скъпи, признаха от НЗОК

На личните лекари са предоставени същия брой направления, пишат от касата