Над 134 милиона инцидента се случват всяка година в болниците по света и в страните с нисък и среден доход. Такива неблагоприятни събития допринасят за 2.6 млн. смъртни случая годишно.

Данните представи доц. Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация (СЗО) в България, на дискусия в СБАЛАГ "Майчин дом" между пациентските организации и здравни експерти на тема "Да говорим за безопасността на пациента".

По думите на доц. Околийски се наблюдават много проблеми, свързани с морбили, с рисковите фактори, особено тютюнопушенето, алкохола и затлъстяването, с които България не се справя много добре. Според него винаги има риск да се случи нещо, но такъв риск може да бъде минимализиран.

ВМА ще обучава хирурзи от Югоизточна Европа

ВМА ще обучава хирурзи от Югоизточна Европа

Участниците ще бъдат от Словения и Босна и Херцеговина

Проблемите и предизвикателствата в здравеопазването стават все по-сериозни, защото здравеопазването става все по-сложно, наблюдават се все повече нови медикаменти, увеличава се икономическото бреме върху здравните системи, което често поставя здравеопазването в режим на претоварване, изтъкна доц. Околийски.

"Нашите здравни специалисти, лекари и медицински сестри страдат от професионално натоварване и поемането на все повече и повече ангажименти води до повече проблеми. Неочакваните и тежки събития може да настъпят във всякаква обстановка, в която се предоставят здравни грижи - първична, вторична и третична медицинска помощ във всяко едно болнично заведение.

Целите на Световния ден за безопасност на пациенти са повишаване на осведомеността, осигуряване на различни процедури и гаранции, създаване и поддържане на мониторинг, осигуряване на адекватна информация, създаване на адекватни процедури за търсене на отговорност при нарушаване правото на безопасност, създаване на подходяща култура и среда, в която пациентите не се притесняват да споделят своите притеснения, включване на пациентите и техните гледни точки в създаването на насоки, закони и политики.

На Световния ден за безопасност на пациента във всички градове по света ще бъдат осветени ключови забележителности в оранжев цвят.

От своя страна Весела Вучкова, главен експерт Европейска координация и международно сътрудничество към Министерство на здравеопазването (МЗ), коментира, че поставената тема е в синхрон с националните приоритети, според които безопасността на пациента е на първо място. Според нея въпросите за безопасността на пациента са важни на национално, регионално и местно равнище. Насърчаването на културата на безопасността на пациентите във всички сфери на здравеопазването е свързано с подобряване на здравните грижи и услуги, както и тясното сътрудничество межди държавните, частните, общинските институции и различните пациентски организации, обясни Вучкова.

Целта на дискусията е постигане на възможности за по-добро сътрудничество в полза на хората за опазване на човешкото здраве и справедлив достъп на всички хора до качеството здравеопазване.