Уеб платформа стартира в началото на месец април и на нея ще може да се вижда Националната аптечна карта.

Тя ще бъде основен инструмент за осигуряване на равномерен достъп до фармацевтични услуги и грижи за населението, според Българският фармацевтичен съюз (БФС), който участва в подготовката й.
Картата е част от проекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Чрез Националната аптечна карта ще се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти и фармацевтични услуги, осигурявани от аптеки и ще се идентифицират населените места, в които има недостиг.

Платформата ще показва броя на аптеките в едно населено място и дейностите, които извършват. За изготвянето й е използвана и систематизирана информация от регистрите – на Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата и Националната здравноосигурителна каса. Електронният регистър на БФС, в който са вписани данните за всички магистър-фармацевти, имащи право да практикуват у нас, ще бъде свързан с уеб платформата за разпределението на аптеките.

Така всеки ще може лесно и по всяко време да провери коя е най-близката аптека с договор с НЗОК, дали в нея се отпускат инсулини или се приготвят лекарства.

Съпоставка на данните при обработка на информацията от регистрите на институциите със средноевропейските показатели показва, че страната ни е на едно от челните места по брой аптеки на 100 000 души население и на едно от последните по достъп до фармацевтична услуга.

Достъпът до фармацевтична услуга се определя не от броя на аптеките, а от дейностите, които те осигуряват и магистър-фармацевтите, които ги извършват.

Според електронния регистър на Българския фармацевтичен съюз към момента в страната практикуват 6050 магистър-фармацевти.