Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и двата официално представени синдиката- Национален синдикат на административните служители ПОДКРЕПА и Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, подписаха осмия за системата колективен трудов договор. Това съобщиха от НЗОК.

Основните приоритети в договора са постигане на справедливо заплащане на труда на служителите, за преодоляване на текучеството на кадри, както и за привличане на млади специалисти. 

От НЗОК отбелязват, че до сега числеността на персонала и заплащането запазват ниско ниво.

По думите им много лекари, IT-специалисти и други висококвалифицирани кадри са напуснали системата поради ниското заплащане на труда им.