Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) няма да допусне да се приемат в Националния рамков договор текстове, които да нарушат или да отнемат права на здравноосигурени лица с хронични заболявания.

Проектът за Национален рамков договор (НРД) между НЗОК и Българския лекарски съюз (БЛС) се публикува, след като се приеме чрез подписване от Управителния съвет (УС) на БЛС и Надзорния съвет (НС) на НЗОК, съгласно изискванията на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). 

Предстои Касата да разгледа проекта. След одобрението му от НС на НЗОК, проектът ще бъде публикуван за обсъждане на сайта на НЗОК.

Всички интерпретации преди разглеждането и окончателното приемане на НРД от двете договарящи се страни са несъстоятелни.

От новия Рамков договор: хронично болните плащат от третото лекарство

От новия Рамков договор: хронично болните плащат от третото лекарство

Личните лекари са обезпокоени са състоянието на пациентите си