"Измина една година от протестите на общинските болници в Република България. Отчитайки мястото и ролята им в българското здравеопазване, исканията бяха подкрепени от населението на общините, за чието здраве се грижим, от работодателски, синдикални, пациентски и други неправителствени организации. Независимо от проведените срещи и поетите задължения, основните искания не бяха изпълнени", пише в своя декларация сдружението на общинските болници в България.

Народното събрание на 2 февруари 2018 г.,"прие решение, с което възложи на министъра на здравеопазването: В срок до един месец да представи в Комисията по здравеопазването на Народното събрание методика за финансиране на общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ. В срок до три месеца да представи в Комисията по здравеопазването на Народното събрание концепция за стабилизиране, оздравяване и развитие на общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ", допълва сдружението.

Ананиев обеща повече пари на медиците в общинската болница в Козлодуй

Ананиев обеща повече пари на медиците в общинската болница в Козлодуй

МЗ да анализира приходите, разходите и договорите на болницата, поиска министърът

Лекарите допълват, че "до този момент това решение не е изпълнено. Средствата за болнична помощ в бюджета на НЗОК за 2018 г. нараснаха с повече от 180 милиона лева. От тях за по-голямата част от общинските болници бяха предвидени по няколко десетки хиляди лева - за пръв път в последните години".

сайта на НЗОК в справка за изплатените средства на лечебните заведения е видно, че за десетки болници са запазва тенденцията бюджетите им да нарастват годишно с по няколко милиона лева", допълват те.

"Считаме, че съзнателно създадените механизми за тези разпределения на публични средства, нарушават чл. 37 ал. 1 и 2 от Закона за защита от дискриминация. Те поставят общинските болници, като извършващи стопанска дейност и населението, ползващо техните услуги, в много неблагоприятно положение", коментира сдружението.

Общинските болници да не са търговски дружества, иска д-р Иван Кокалов

Общинските болници да не са търговски дружества, иска д-р Иван Кокалов

НСОРБ: Проблемът е в общинското здравеопазване, не в една болница

"И при това се касае за дейност, пряко свързана със здравето и живота на близо два милиона българи. Странно е, че след толкова години проблеми в сферата на здравеопазване, Комисията за защита от дискриминация, не се е самосезирала за този проблем", допълват те.

"Не можем да приемем по никакъв начин резултатите от тази политика. Пряка илюстрация на това до къде може да се стигне, е състоянието на МБАЛ Поморие и обслужваното от нея население. За жител на общини Поморие и Несебър се приема, че са достатъчни по 16 лв. на човек годишно, при средно за страната - 266 лв., а за област Бургас - 228 лв. И това след многократните протести на колегите и искания от страна на общината", обясняват болниците.

Сдружение на общинските болници в България, изхождайки от задълбочаващите се проблеми в общинското здравеопазване и упоритото пренебрегване на интересите на обслужваното население, твърдо застава зад протестите на медицинските специалисти и подкрепя техните искания.

Положението, в което са поставени медицинските специалисти, е само един от резултатите на последователните действия за премахване на общинските болници, пише сдружението в своята декларация. 

Медици от Пловдив излизат на протест заради ниски заплати

Медици от Пловдив излизат на протест заради ниски заплати

Искат подкрепа от общината при преговорите с РЗОК