От 16 ноември Националната здравноосигурителна каса удължава служебно протоколите на хронично болните пациенти. Тогава условията и редът влизат в сила, съобщиха от Здравната каса.

Целта на мярката е да се избегне струпване на хора в закрити пространства, както и гарантиране на достъпа на пациентите до необходимата им лекарства терапия.

Касата вече е изготвила условията и реда за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, които са заплащани напълно или частично от здравната каса.

Шефът на Фармацевтичния съюз: Недостиг на лекарства има, не е фалшива тревога

Шефът на Фармацевтичния съюз: Недостиг на лекарства има, не е фалшива тревога

Антибиотик да се отпуска само по лекарско предписание, иска Сербезова

Целта е да бъде облекчен достъпът до лекарства на хората с хронични заболявания и да има свободен коридор за медицински консултации за пациентите с остри състояния по време на въведената извънредна епидемична обстановка.

Пациентите трябва да вземат лекарствата си от същата аптека, от която са го правили и преди въвеждането на извънредния ред, пишат от Касата.

Ако това не е възможно и ако се налагат данните и терапията да бъдат променени, пациентите трябва да посетят личния си лекар.

Служебно се удължава и срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти.

Нямало презапасяване с лекарства, а увеличено потребление

Нямало презапасяване с лекарства, а увеличено потребление

По думите на Николай Костов дори и по-леките случаи, лекари изписвали антибиотици