82 сигнала за липса на лекарства са подадени на платформата за липсващи лекарства, която бе създадена на 9 септември 2019 г.

70 са сигналите за липса на лекарства за домашно лечение по Приложение 1 от Позитивния лекарствен списък, съобщиха от Пациентски организации "Заедно с теб".

Получени са 3 сигнала за липса на лекарства за онкологични заболявания Калгевакс - за лечение на рак на пикочния мехур и Mitomicin C Kyowa - лекарство за химиотерапия, уточняват от пациентската организация.

Платформата е създадена по инициатива на Сдружение за развитие на българското здравеопазване. Отчетът на Сдружение за развитие на българското здравеопазване за получените сигнали за липса на лекарства е на сайта www.moeto-lekarstvo.com

Подаваме сигнали за липсващи лекарства на нов сайт

Подаваме сигнали за липсващи лекарства на нов сайт

Много от медикаментите у нас са на санитарния минимум

Сигналите са предадени на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), като до момента не е получен нито един отговор.

В момента ИАЛ няма възможност да спира износа поради липсата на информационна система, която съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) трябваше да започне да функционира от 12 февруари 2019 г. 

Внесено е искане по Закона за достъп до обществена информация в ИАЛ и Министерството на здравеопазването. От пациентските организации очакват отговор за тези медикаменти дали има продажби от търговците на едро, за закупени лекарства от притежателите на разрешение за употреба, информация за други търговци, които са изнесли лекарствата, пишат от пациентската организация. 

Първата обществена поръчка за закупуване на лекарства чрез Електронната система е изпратена на АОП

Първата обществена поръчка за закупуване на лекарства чрез Електронната система е изпратена на АОП

Прогнозната стойност на всички заявени лекарствени продукти е в размер на 1 670 883 110 лв.

Получени са 6 сигнала за лекарства, регистрирани в България, които не са включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) - Imuran- 3 сигнала, Pamaton, Panangin, Fucithalmic.

Получени са 3 сигнала за липса на нерегистрирани лекарства - Natulan, Hydrocortisone и Sustanon.

От пациентската организация разкриват, че са внесли сигнали за липсващите лекарства в Министерството на здравеопазването, но от там няма отговор. И двете лекарства за онкологично болни липсват от август и пациентите са в невъзможност да си ги набавят от съседните страни. 

Лекарства за онкоболни деца искат родители на протест пред МЗ

Лекарства за онкоболни деца искат родители на протест пред МЗ

Десетгодишната агония трябва да спре, категорични са близките

Цялата информация за липсващи лекарства е внесена в администрацията на Европейската комисия, препратена е на премиера Бойко Борисов, на Комисията по здравеопазване в Народното събрание, на Министерството на здравеопазването и на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). 

Припомняме, първите дела срещу здравното министерство за липса на лекарства за онкоболни бяха през 2003-2004 г.

Предлагат не родителите, а болницата да движи документите за лечение на онкоболни деца

Предлагат не родителите, а болницата да движи документите за лечение на онкоболни деца

Целта е да се осигури по-добър достъп до необходимите лекарства

Един от първите пациенти, осмелили се да се изправят срещу системата и да потърсят правата беше Теодора Захариева.

Тя стана "Човек на годината" за 2009 г. и получи наградата си на 10 декември, когато целият свят отбеляза приемането на хартата за човешки права на ООН. Захариева учреди Център за защита на правата в здравеопазването и до края на живота си се бореше за правата на пациентите.

В един от докладите на Сметната палата се казва, че в периода 2003-2005 г. МЗ не е осигурявало животоспасяващи лекарства не само за пациентите с онкологични заболявания, но и за такива с други тежки страдания. В доклада се отбелязваше и за недобре провеждащи се търгове за лекарства от страна на министерството.