Пандемията от COVID-19 оказва сериозно неблагоприятно въздействие върху ваксинацията срещу рак на маточната шийка и скрининговите програми. Експертите са категорични, че този проблем трябва да бъде решен възможно най-скоро. До 2030 г. всички държави в Европа трябва да са въвели ефективни стратегии за елиминиране на рака, свързан с HPV и да е осигурено ваксинационно покритие от най-малко 90% и за двата пола.

От СЗО предлагат към програмата да се включат задължителен скрининг за HPV с обхват поне 70% от жените и своевременен достъп до ефикасно лечение на HPV лезии и рак за най-малко 90% от диагностицираните. В Националната програма за първична профилактика на рак на маточната шийка на страната ни е заложено да се постигне 75% имунизационно покритие срещу болестта. Данните показват, че през 2019 г. обхватът с първи прием на ваксината е 10,24%, а обхватът на завършената имунизация с две дози е 7,05%.

Според проф. д-р Галина Чакалова, председател на Българската асоциация по онкогинекология, в България трябва да се въведе задължителна имунизация с анти-HPV ваксина с 90% покритие и изпълнение на дозовия режим. Освен това е необходимо програмата да обхване и момичетата, и момчетата, да се въведе организиран популационен скрининг (преглед с цитонамазка) с обхват от поне 70%, да се извършва тест през 2 години, както и да се осигури достъп до качествено лечение на пред-рака и рака на шийката на 90% от диагностицираните.

"Необходима е политическа воля за промяна и в България, защото организирането и прилагането на успешната здравна стратегия е в ръцете на здравните власти", каза проф. Чакалова. Тя призова да се даде възможност на младите жени да бъдат ваксинирани след навършване на пълнолетие, ако в детска възраст родителите им не са го направили.

Д-р Радосвета Филипова от дирекция "Здравен контрол" към Министерството на здравеопазването, припомни предупреждението на СЗО, че по време на епидемия дори временното прекъсване на основни здравни услуги като рутинните имунизации може да доведе до вторични здравни кризи, като взривове от морбили, усилване на икономическите загуби и обостряне на заболеваемостта и смъртността. Тя добави, че задължителните имунизации в България се извършват при спазване на противоепидемичните мерки - дезинфекция на ръце и повърхности, носене на лични предпазни средства и управление на отпадъците.

План от четири стъпки за премахване на рака на HPV в Европа

Вирусна защита: Постигане на възможното

HPV (човешки папиломен вирус) е много често срещана полово предавана инфекция, която причинява почти 5% от всички видове рак при жените и мъжете по света. Те включват рак на маточната шийка, анала, пениса, вагината, вулвата и орофаринкса. Почти всички (85-90%) от сексуално активните жени и мъже ще придобият HPV в даден момент от живота си.

Съществуват около 200 различни типа HPV. 12 от тях са свързани с висок риск от рак. Ако 2,5% от раковите заболявания в Европа са свързани с HPV, това предполага, че около 67 500 случая на рак от общо 2,7 милиона в 27-те държави от ЕС ще бъдат причинени от HPV през 2020 г.

HPV също причинява генитални брадавици и рецидивираща дихателна папиломатоза (RRP). Изчислено е също, че HPV причинява 70% от рака на орофарингеята, 90% от рака на анала, 60% от рака на пениса, 75% от рака на вагината и 70% от рака на вулвата. HPV се свързва и с няколко други ракови заболявания в тъканите на главата и шията.

Смята се, че HPV е отговорен за около 53 000 нови случая на рак годишно в 31 европейски държави, като около 20% от тези случаи се срещат при мъже.

Болестите, причинени от HPV, могат да бъдат предотвратени чрез ваксинация. В идеалния случай това трябва да се направи в юношеството, преди излагане на вируса чрез сексуална активност. Мащабно проучване в Шотландия установи, че в сравнение с неваксинираните жени, родени през 1988 г., ваксинираните жени, родени през 1995 и 1996 г., имат почти 90% намаление на най-рисковите предракови заболявания на маточната шийка.

Ваксинацията срещу HPV е най-ефективна, ако се прилага и на двата пола. Понастоящем повечето страни в Европа не ваксинират момчета. В момента общо 26 европейски държави са или ще бъдат, включително момчета в техните национални програми за ваксинация срещу HPV. Това представлява почти половината (48%) от всички страни в региона. Обхватът с HPV ваксинация също остава нисък в някои страни. 100% ефективност на ваксината е демонстрирана за 12 години в четири скандинавски страни: при голяма група ваксинирани жени не са открити случаи на високостепенна цервикална дисплазия, свързана с HPV типовете 16 или 18.

Скринингът за рак на маточната шийка (РМШ) се предлага в повечето европейски страни, но само малка част от програмите могат да бъдат описани като адекватни. Освен това повечето държави все още не предлагат HPV тестове, които сега са признати за най-ефективния скрининг метод. Обхватът със скрининг за РМШсъщо варира значително в рамките на страните и между тях. Самопробното тестване на HPV може да играе важна роля за увеличаване на приема.

Резултатите от лечението варират значително в различните европейски страни, като петгодишният процент на преживяемост при РМШ варира от 54-80%.

Съществуват много притеснителни пропуски в общественото и професионално осведомяване по проблемите с HPV и значителен риск ваксинационните програми да бъдат засегнати. Проучване на около 17 000 европейци в 10 държави установи, че една четвърт (24%) от хората вярват, че HPV е "доста рядък" или "изключително рядък" и че над две трети (70%) не са наясно, че HPV може да причини рак при мъже.

Ракът на маточната шийка ще бъде премахнат като проблем на общественото здраве, когато всички европейски държави достигнат заболяемост, по-малка от 4 случая на 100 000 жени.

Пандемията на COVID-19 е оказала сериозно неблагоприятно въздействие върху ваксинацията и скрининговите програми. Този проблем трябва да бъде решен възможно най-скоро.

Европейската организация за борба с рака призовава за спешна политика, основана на факти и практически действия от страна на ЕС и всички правителства в целия европейски регион на СЗО за премахване на ракови заболявания и заболявания, причинени от HPV. Целите трябва да включват:

1. Универсална (или "полово неутрална") ваксинация срещу HPV за юноши и оптимални нива на усвояване.

2. Национални организирани популационни скринингови програми за рак на маточната шийка, използващи системи за тестване на HPV и с по-високи нива на усвояване.

3. Лечението на рак последователно и справедливо се предлага в съответствие с насоките за най-добри практики и грижи и подкрепа, които максимизират качеството на живот на пациентите.

4. Действия за подобряване на обществената и професионална информираност и образование относно HPV с цел подобряване на ваксинацията и скрининга.

Препоръки относно ваксинацията

Като част от общата амбиция на ЕС за елиминиране на HPV рак и заболявания, Европейският план за борба с рака трябва да насърчи всички държави-членки на ЕС да прилагат неутрални по отношение на половете програми за ваксинация. Напредъкът към постигането на тази цел трябва да се наблюдава чрез европейска система за борба с рака.

До 2025 г. всички европейски планове за борба с рака трябва да включват действия за постигане на популационна и полово неутрална HPV ваксинация, ако вече не са въведени.

До 2030 г. във всички европейски страни трябва да бъдат въведени полово неутрални програми за ваксинация срещу HPV инфекция.

Целевият процент на ваксинация до 2030 г. във всички европейски страни трябва да бъде поне 90% от юношите от двата пола, завършили пълния курс, като се обърне особено внимание на осигуряването на равен достъп за всички демографски групи.

В допълнение към неутралните програми за ваксинация, трябва да се обърне внимание на нуждите на високорисковите групи, включително мъжете, които правят секс с мъже, мигрантите и секс работниците, които иначе могат да попаднат извън възрастовите параметри на универсалната програма за ваксинация.

Трябва да се обмисли разширяването на рутинните програми за ваксиниране на по-възрастните възрастови групи на полово неутрална основа.

СЗО и/или ЕС трябва да разработят и публикуват насоки за най-добри практики за това как могат да се провеждат програми за ваксинация срещу HPV, за да се осигури оптимално усвояване.

В подкрепа на целите на ваксинацията трябва да се насърчава глобалното сътрудничество чрез СЗО или други организации за разрешаване на проблемите с доставката на ваксини, за да се гарантира, че нито една програма за HPV ваксинация в страните не се страда поради недостиг на ваксини. ЕС трябва да работи с производителите на ваксини, за да гарантира, че предлагането на ваксини е достатъчно в бъдеще, за да отговори на нарастващото търсене. Текущите глобални проблеми с доставките не трябва да влияят неблагоприятно върху сроковете, предложени в тези препоръки.

Трябва да се предприемат действия за предотвратяване дори на минимално прекъсване на програмите за ваксинация срещу HPV от COVID-19.

Препоръки за скрининг

До 2025 г. всички европейски планове за борба с рака трябва да включват действия за постигане на минимална цел за скрининг от 70%, ако вече не е постигната.

До 2030 г. най-малко 70% от жените в Европа би трябвало да бъдат изследвани за РМШс подходящ високоточен HPV тест веднъж на пет години. Това покритие трябва да бъде достигнато на възраст най-малко на 35 и 45 години като част от организирана програма, основана на населението. Програмите за скрининг на HPV трябва да вземат под внимание нововъведенията, като самостоятелно вземане на проби, по отношение на техния потенциал за постигане на по-високи нива на скрининг, особено по време на пандемията COVID-19.

В подкрепа на целите за скрининг, насоките на ЕС за интегрирана ваксинация срещу HPV и скрининг за РМШтрябва да се актуализират редовно. Трето издание на основани на доказателства насоки трябва да бъде разработено до 2021/2022 г., за да се вземат предвид последните развития в технологиите за тестване на HPV (които сега са в състояние да идентифицират високорискови инфекции, които са налични и активни както с висока точност, така и с висока специфичност73) и да се максимизират ползите за жените и здравните специалисти.

Необходими са повече изследвания за подобряване на ранното откриване на нецервикален рак, причинен от HPV. Тези усилия трябва да бъдат подкрепени под егидата на изследователската програма на ЕС за мисията на рака и "Хоризонт Европа".

Напредъкът по подобряване и разширяване на достъпа до тестване за HPV трябва да се наблюдава от Европейска система за борба с рака.

Препоръки за лечение

До 2030 г. във всички европейски страни минимум 90% от жените с CIN 3 пред рак на маточната шийка трябва да бъдат лекувани в рамките на три месеца; и минимум 90% от всички случаи на инвазивен РМШ трябва да бъдат открити, проследявани и лекувани.

До 2025 г. всички европейски планове за борба с рака трябва да включват действия за постигане на тези цели за лечение на рак на маточната шийка, ако вече не са постигнати. Те също трябва да съдържат действия за прилагане на насоки за най-добри практики за нецервикален рак, причинен от HPV.

Всички национални планове за рак трябва да гарантират, че проблемите с качеството на живот са изцяло разгледани.

Европейската система за борба с рака, работеща като елемент от мониторинга и изпълнението на европейския план за борба с рака, трябва да предоставя редовно публично достъпни актуализации за напредъка, постигнат към постигането на тези цели.

Препоръки за обществено и професионално информиране за HPV

До 2025 г. всички европейски планове за борба с рака трябва да включват действия за повишаване на разбирането на обществеността, пациентите и здравните специалисти относно HPV. Тази информираност трябва да включва всички, свързани с HPV ракови заболявания, техните симптоми и форми на профилактика. Освен това, усилието за комуникация трябва да изясни на обществеността, пациентите и здравните специалисти потенциала и необходимостта от елиминиране на HPV, стратегиите, които се преследват за постигане на тази цел, и ролята на обществеността, пациентите и здравните специалисти. След това нивата на информираност на обществеността, пациентите и здравните специалисти за HPV трябва да бъдат наблюдавани и докладвани.

Тези действия за повишаване на осведомеността трябва да обхванат денталните специалисти, училищната система, фармацевтите и медицинските сестри в общността, както и лекарите от първичната и вторичната медицинска помощ.

До 2021 г. раковите сдружения, асоциациите на пациентите и здравните специалисти и други заинтересовани страни трябва да публикуват списък с основни консенсусни препоръки, които европейските държави-членки да прилагат, за да се борят със съпротивата срещу HPV ваксинацията, породена от фалшиви новини.

До 2021 г. всички основни социални медийни платформи, работещи в Европа, трябва да са разработили и приложили ефективни стратегии, които се основават на вече доказани мерки за значително намаляване на разпространението на фалшивите новини за ваксинацията.

До края на 2022 г. всички национални планове за рак в Европа трябва да включват действия за борба с възпиращите ефекти на фалшивите новини върху обхвата с ваксинация срещу HPV, като част от по-широка кампания за намаляване на отрицателното въздействие на фалшивите новини върху всички имунизационни програми.

Предложеният от ECCO план за действие (Европейска организация за лечение на рака)

1. До 2025 г. всички европейски планове за борба с рака трябва да включват действия за полово неутрално, популационно ваксиниране срещу HPV, където то вече не е въведено.

2. До 2030 г. във всички европейски страни трябва да бъдат въведени полово неутрални програми за ваксинация срещу HPV инфекция.

3. Целевият обхват с ваксинация до 2030 г. във всички европейски страни трябва да бъде най-малко 90% от юношите и за двата пола

4. До 2030 г. най-малко 70% от жените в Европа е трябвало да бъдат изследвани за РМШ с подходящ високоточен HPV тест на всеки 5 години.

5. Това покритие трябва да бъде достигнато на възраст най-малко на 35 и 45 години като част от организирана програма

6. До 2025 г. всички европейски планове за борба с рака трябва да включват действия за постигане на цел на скрининга от 70%, където вече не е постигната.

7. Поставянето на общи и постижими цели е чудесно средство за разбиване на схизмите. Държавите, професиите, системите, заинтересованите страни и обществеността могат да се обединят, за да изиграят своята роля в постигането на значителен, исторически етап от общественото здраве.

8. Полово неутрална ваксинация, висококачествен скрининг за РМШ и системни действия за лечение и изследвания могат да ни отведат там.

Резолюция на Европейската среща на върха на ЕС ECCO 2019: "До 2030 г. във всички европейски страни трябва да бъдат приложени ефективни стратегии за премахване на раковите заболявания, причинени от HPV като проблем на общественото здраве".