Проф. д-р Борис Богов е избран за изпълнителен директор на УМБАЛ "Александровска" в София.

За председател на Съвета на директорите е избран деканът на Медицинския факултет към Медицинския университет в София доц. д-р Димитър Буланов, дм.

От здравното министерство посочват, че проф. д-р Борис Богов, дм, завършва Медицинска академия - София със специалност "Медицина" през 1985 г.

Бил е ординатор в болницата в Сандански от 1987 г. до 1989 г. От 1990 г. е асистент по нефрология в Клиниката по нефрология на Катедрата по вътрешни болести към МФ на МУ-София.

От 1992 г. има призната специалност по "Вътрешни болести", а от 1994 г. и по "Нефрология". От 2006 г. е хабилитиран доцент, а от 2013 г. - професор.

От 2009 г. е ръководител на Клиниката по нефрология на УМБАЛ "Александровска".

Специализирал е в болница "Necker" - Франция, Университета "Kinki University" в Япония, Университета в Грьонинген - Холандия и "Columbia University" - САЩ. Преминал е различни специализации и квалификационни курсове в областта на ултразвуковата диагностика и пункционната бъбречна биопсия. Завършил е и "Здравен мениджмънт".

Председател е на Дружеството на БЛС в лечебното заведение и на Общото събрание на Медицински факултет към Медицински университет - София. Преподава в Катедрата по вътрешни болести на студенти по медицина, на лекари за придобиване на специалности по вътрешни болести и нефрология. Има множество научни публикации, участия в монографии и учебници.

Проф. Богов е главен координатор на Експертния съвет по специалността "нефрология" към министъра на здравеопазването. Той е с над 20-годишен опит в областта на вътрешните болести и нефрологията, както и ултразвуковата диагностика на коремни органи и повърхностни структури. 

Той е зам.- председател на Българското научно дружество по нефрология, диализа и трансплантация и членува в множество български и чужди научни асоциации. Отличен е с наградата "Проф. Константин Чилов" на Медицински факултет при МУ - София за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване и с множество награди на Министерство на здравеопазването, БАН, СБМС, БЛС, Национален алианс "Живот за България", Клуб "Родопско здраве", в. "Български лекар", за значителни приноси в научната и преподавателска дейност в областта на терапевтичните науки и за дългогодишната му дейност като лекар, учен и преподавател с висок професионализъм и етика.

Припомняме, до избора на нов изпълнителен директор на болницата се стигна, след като през юли досегашният - Костадин Ангелов, пое поста на здравен министър.