Промени в модела на здравноосигурителната система у нас и повече пари за превенция на здравето. Това поискаха представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и експерти по превантивна и трудова медицина.

Това обедини участниците в конференцията: "Превенция на здравето - Европейски политики и практики". Патрон на събитието е вицепремиерът Марияна Николова. То е организирано от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и "Център за превенция на здравето". 

Работодателите искат стандарти за трудовата медицина

Работодателите искат стандарти за трудовата медицина

Целта е да се разкриват в ранен стадий заболявания, свързани с условията на труд

"Българските предприятия са изправени пред редица проблеми и предизвикателства като увеличаващ се дефицит и нарастваща средна възраст на работната сила. На фона на това се наблюдава увеличение на дела на работещите с трайно намалена работоспособност и повишаване на общата заболеваемост, като средно един работник отсъства 8 дни годишно", заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

По думите му работодателят съзнава, че здравната превенция и профилактика е и негова отговорност. За да има повече превенция, трябва да има законодателни промени. Повече пари да бъдат насочени към профилактика, за да не се стига до скъпоструваща и често неуспешна лечебна дейност, както е в момента, каза Велев. 

 Работодателите искат промени в регламента за наемане на лица с увреждания

Работодателите искат промени в регламента за наемане на лица с увреждания

Срещат затруднения при прилагането на законовите изисквания...

Необходимостта от повече превенция на здравето бе подкрепена от председателя на Комисията по труда, социалната и демографска политика д-р Хасан Адемов и от изпълнителния директор на ИА "Главна инспекция по труда" инж. Румяна Михайлова. Основните цели на превенцията са ранната разкриваемост на заболяванията, проследимостта и динамичното наблюдение на цялостния процес и контрола върху рисковите фактори в една компания.

Като основни приоритети бяха изведени укрепването на връзките между общественото здраве и здравето на работното място. Според експертите въвеждането на профилактични методи и стандарти за ранна диагностика по възраст, пол и рискови фактори на най-често срещаните заболявания, свързани с условията на труд са сред ключовите мерки, които трябва да бъдат предприети.

Ананиев предлага наесен нов здравноосигурителен модел

Ананиев предлага наесен нов здравноосигурителен модел

Нормативните изменения ще бъдат внесени в парламента през есента

По време на форума бяха обсъдени предизвикателствата пред сферата на здравната превенция както у нас, така и в Европа, въвеждането на европейски практики за повишаване на здравословното състояние и продуктивността на обществото. 

Президентът призова здравният модел да бъде преосмислен

Президентът призова здравният модел да бъде преосмислен

Радев обеща на медицинските специалисти да съдейства за решаване на проблемите им

Участниците са изслушали профилактичните модели и стандарти за ранна диагностика в Германия и Северна Македония.

Освен д-р Хасан Адемов и Румяна Михайлова на форума участваха заместник областният управител на Пловдив Евелина Апостолова. Имаше представителите на Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Български лекарски съюз и над 100 международни и български експерти по здравна превенция.