От "Информационно обслужване" осигуяват възможността за издаване на удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-Cov2 чрез лабораторен тест от днес.

Всички граждани, които имат направено изследване за наличие на IGG антитела срещу COVID-19 и лабораторният резултат е със стойност над 150 BAU/ml, ще могат да изтеглят своето удостоверение от интернет портала на Националната здравно-информационна система (НЗИС).

Зелен сертификат и с антитела, но с условия

Зелен сертификат и с антитела, но с условия

Той ще е валиден 90 дни и трябва да да е с определни показатели

Само трябва да въведат ЕГН, номер на лична карта и Национален референтен номер (НРН) на резултата от изследването. НРН може да бъде получено от лабораторията, направила изследването. На място може да бъде взето и самото удостоверение. Документът е валиден 90 дни от датата на направеното изследване и важи само в България. С него няма възможност да се пътува зад граница.

Това удостоверение е различен формат на европейския зелен сертификат. В документа се съдържат всички задължителни атрибути - QR код, номер на удостоверението, лични данни на лицето, начална и крайна дата на валидност, лабораторен резултат от изследването на антителата и номер на лабораторията или лечебното заведение, където е взета пробата.

Няма достатъчно тестове за антитела, според управител на лаборатория

Няма достатъчно тестове за антитела, според управител на лаборатория

Завишаване с 20% на текущото потребление ще създаде проблем

Изследването за антитела задължително трябва да е направено след 11.11.2021 г. от лаборатория, която е успешно интегрирана с НЗИС. Тестове, направени извън територията на България или в лаборатории, които все още не са свързани с информационната система на МЗ , няма да могат да бъдат използвани за генерирането на електронния документ.

От Информационно обслужване препоръчват гражданите, които желаят да ползват удостоверение за наличие на антитела срещу COVID-19, доказано чрез лабораторен тест, да се поинтересуват дали избраната от тях лаборатория отговаря на условията.

До момента близо 2.4 млн. е броят на изтеглените COVID сертификати и удостоверения през интернет портала на НЗИС до този момент. От обявяването на противоепидемичните мерки на 19.10.2021 г. до този момент гражданите са изтеглили над 1.480 млн. документа.