Пациентите намаляват, а разходите за химиотерапия се увеличават. В същото време доставянето на комплексна грижа за хората с онкологични заболявания остава мит. Това са само част от констатациите от анализа на "Индекса на болниците" за 2018 година. Анализът е направен на база данните от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за дейностите на лечебните заведения в областта на онкологията за миналата година.

Данните показват, че през изминалата година 42 лечебни заведения (болници и онкологични центрове) са участвали в лечението на пациенти с онкологични заболявания.

7% повече онкоболни отчита болницата в София

7% повече онкоболни отчита болницата в София

В момента, в който се отклоним от стандартите, касата идва на проверка, твърди д-р Константинов

Химиотерапия се е извършвала в 38 заведения срещу 41 през 2017 година. През 2018 година общо 31 022 пациенти са преминали през химиотерапия, а през 2017 г. - 31 878, което е с 856 души по-малко.

В различните заведения броят на пациентите варира от под 20 до над 1 000.

Една от причините за тази диспропорция е откриването на нови центрове, които тепърва ще привличат пациенти, констатира анализът.

Въпреки минималното намаление на броя на лечебните заведения и на пациентите в тях обаче, разходите на здравната каса за медикаменти са се увеличили.
От 327 млн. лв. за 2017 г. те са достигнали 415.713 млн. лв. през миналата година, което е с над 88 млн. лв. повече.
Повишила се е и средната стойност на химиотерапията на пациент за годината - от 10 257 лв. през 2017 г. на 13 400 лв. през миналата година.

Докладът отчита и че продължава да се наблюдава и тенденцията за наличието на значителни разлики в сумите за лечение, като в зависимост от лечебното заведение сумата за терапия може да бъде с около 4 хил. лв. по-ниска.

"На 822 лв. възлиза средната цена на опаковка, която е била използвана за химиотерапия през миналата година, като броят на употребените флакони е 505 334.
Причините за увеличаването на разходите за химиотерапия са различни. Една от основните е навлизането на нови терапии, които повишават себестойността на терапията. Успоредно с това обаче продължават да съществуват и редица нерешени проблеми, които според специалистите немотивирано повишават разходите. Сред тях са остатъчните количества при химиотерапия, които се изхвърлят от лечебните заведения, съмненията доколко се извършва генетично типизиране при назначаването на персонализирани терапии и се спазват фармакотерапевтичните ръководства", пише в анализа.

Едва 9% от болниците у нас предоставят комплексна услуга

Едва 9% от болниците у нас предоставят комплексна услуга

Лекари настояват да може да се проследява и качеството на здравната услуга

Почти без промяна остава и картината в страната при лъчелечението. През изминалата година от всички 42 лечебни заведения този вид терапия осъществяват 20 срещу 21 през 2017 г.
Броят на пациентите, които са получили лъчетерапия през 2018 г. са били 15 204 срещу 15 601 през предходната година.

Повишава се оказването на последващо наблюдение на пациентите. От 30 лечебни заведения, които осъществяват тази услуга, за година броят им нараства на 33. Пациентите, които са били наблюдавани в тях, пък достига 74 587.

За ежедневната битка на хиляди българи

За ежедневната битка на хиляди българи

На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака

Докладът не отчита положително развитие при палиативните грижи, които формират последната част от комплексната услуга при онкологичните заболявания.

През 2018 г. едва 2 151 души са получили палиативни грижи, платени от здравната каса спрямо 2 181 през 2017 година.

Броят на лечебните заведения, които са предоставяли услугата през миналата година, е бил 19 спрямо 20 през 2017 г.
Реално обаче са функционирали още по-малко лечебни заведения, защото в 10 от тях за цялата година са били обгрижени по-малко от 50 пациенти, а ежегодно нужда от подобни услуги в страната имат над 17 000 души.

Най-много паациенти, преминали палиативни грижи, е имало в: УМБАЛ "Св. Марина" във Варна; КОЦ - Враца; КОЦ - Русе; КОЦ - Шумен; КОЦ - Бургас; СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов" - Варна; МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" - Лом и други.

Пълните данни за всичките 42 лечебни заведения, участвали в анализа.

Нов "Индекс на болниците" ориентира пациенти към лечебните заведения у нас

Нов "Индекс на болниците" ориентира пациенти към лечебните заведения у нас

Над 17 000 души умират от онкологични заболявания годишно в България