Има много какво да се желае от предоставяното лечение по отношение на неговата достъпност, комплексност и качество в три от основните социално значими области в медицината - онкология, кардиология и неврология. Това показва новият "Индекс на болниците", чиято реализация е съвместна разработка на "Галъп интернешънъл" и специализирания здравен сайт clinica.bg.

Целта на новия "Индекс на болниците" е да предостави повече прозрачност за дейността на лечебните заведения у нас при някои социално значими диагнози.

Проектът също така увеличава възможностите за извършване на по-добре информиран избор за лечение при пациентите и заостря вниманието на специалистите и институциите върху постигането на по-добри резултати при осъществяването на медицинската дейност, обясняват инициаторите.

12 болници са пред фалит
Обновена

12 болници са пред фалит

Манолова: Колко хора ще останат със заплати от 570 лева?

"Индексът на болниците" се състои от две основни части.

Първата част показва обективните данни за броя лечебни заведения, които оперират в областта на неврологията, онкологията и кардиологията, както и на обема дейност, което всяко едно от тях е извършило през изминалата 2017 г.
Освен количествени, в тази част са въведени и качествени показатели за всяка от трите медицински области, като данните за това са предоставени от НЗОК.

Втората част на индекса представя субективната нагласа на пациентите, които са претърпели лечение в болница през изминалите 5 години. Втората част от индекса е осъществена чрез сондаж на "Галъп", като проучването няма претенцията за максимална представителност, а е най-вече добавка към обективните данни, поясняват от агенцията.

Голяма промяна в лечението на рак на гърдата

Голяма промяна в лечението на рак на гърдата

Химиотерапията като че ли отива в историята

ОНКОЛОГИЯ
Конкретните данни за 2017 година в сферата на онкологията показват, че броят на болниците и диспансерите, в които са се лекували пациентите през изминалата година у нас, е бил общо 40.
В 11 от тях са се извършвали и четирите дейности по лечението на онкологичните заболявания - химиотерапия, лъчелечение, диспансерно наблюдение и палиативни грижи.

През 2017 г. пациентите на химиотерапия са били 31 878. В същото време броят на диспансерните прегледи, които са извършени на хора с онкологични заболявания в страната, е 11 005, въпреки че всеки пациент трябва да бъде проследяван.

Диспансерни прегледи са се извършвали в 30 от 40-те лечебни заведения по онкология, като в 12 от тях за цяла година са направени по-малко от 100 такива прегледи.

Според индекса клиниките, които извършват активно лечение на пациенти с онкологични заболявания, са длъжни, ако не предоставят сами дадена услуга, да сключат договор за осъществяването й с друго лечебно заведение. Констатира се обаче, че цифрите недвусмислено говорят, че съществува проблем с осигуряването на комплексното лечение и проседяване на пациентите.

Още по-малък е броят на болниците, които осигуряват възможност за палиативни грижи за пациентите им, чието състояние се е влошило.

Онкоклиниките с договор с касата по тази пътека са 20, а броят на пациентите, които са преминали по нея са едва 2 181. В същото време данни на Националния раков регистър показват, че на година от онкологични заболявания умират над 17 000 души. Следователно броят на хората, които са се нуждаели от подобни грижи, е доста по-голям от тези, които са получили грижите.

В страната ни е имало 21 онкологични центъра, където се провежда лъчелечение. През миналата година през тях са минали 15 601 души, което кореспондира с нуждата от подобно лечение и показва, че то вече не е проблем за страната ни.

Конкретните данни за всяка една от 40-те болници 

При 4.7 млрд. лв. за здраве Борисов не иска никакви забавени заплати

При 4.7 млрд. лв. за здраве Борисов не иска никакви забавени заплати

Премиерът сочи за добър пример УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив

НЕВРОЛОГИЯ
Индексът показва, че лечебните заведения, където се настаняват хора с исхемични инсулти у нас, са над 130 на брой. През миналата година в тях са били приети 50 304 случая. Броят е устойчив за последните години.

Тревожна тенденция обаче се наблюдава относно това, че едва в 36 от болниците се е осъществявало лечение на исхемичните инсулти с тромболиза, което дава реално шанс за възстановяване на пациентите. Общо 428 са били тромболизите през миналата година. Това означава, че от всички 50 304 души с исхемични инсулти модерно лечение са получили приблизително 0.8%.

Положителна тенденция обаче е, че броят на тромболизите в страната все пак се увеличава. През 2017 г. броят е 428, през 2016 г. - 330, през 2015 г. - 308.

Конкретните данни за всяка една от 130-те болници 

Здравно министерство подкрепя детската кардиологична клиника

Здравно министерство подкрепя детската кардиологична клиника

Готвят и нов модел за финансиране на болниците, който ще се прилага от началото на 2019 г.

КАРДИОЛОГИЯ
През 2017 г. лечебните заведения в страната, които са имали инвазивна кардиология, са общо 59 на брой. Гъстотата им безспорно е най-голяма в столицата, където има 13 инвазивни лаборатории. В рамките на 2017 година във всичките лаборатории са направени около 77 000 процедури, броят на диагностичните е бил 39 231, а на лечебните - 34 373. Отделно от тях са били поставени 4 324 пейсмейкъри.

Обемът на извършените процедури в лечебните заведения е доста различен.

В по-малко от половината клиники диагностичните или лечебни манипулации гравитират около и над 1 000 за година. Електрокардиостимулация се извършва в 22 от всички 59 клиники. Още по-малък е броят на лабораториите, които поставят кардиовертер - 13, а не само антибрадикарден пейсмейкър.

Индексът отчита отново, че комплексността и качеството на услугата е твърде различно в отделните лечебни заведения.

Конкретните данни за всичките 59 заведения

"Тихият убиец" засяга все по-млади хора

"Тихият убиец" засяга все по-млади хора

Артериалната хипертония може да протече без никакви оплаквания, предупреждава проф. Даскалов

СОЦИОЛОГИЯ
Данните от сондажа на "Галъп" показва, че около 2/3 от пълнолетните българи, които са били в болница през последните 5 години, са останали "много доволни" или "по-скоро доволни" от грижата, която са получили в заведението. Останалата част от анкетираните обаче са заявили, че не са доволни от грижата в болниците, като техният дял не е за пренебрегване.

Снимка 360364

Източник: "Галъп Интернешънъл"

В същото време повече от 50% от българите смятат, че разходите от болничния престой са "високи" или "много високи". На въпрос дали сумата за престоя в болницата е била справедлива, половината от запитаните са отговорили отрицателно, което потвърждава противоречивостта на общественото мнение за болничната помощ.

Снимка 360365

Източник: "Галъп Интернешънъл"

Според данните обществото ни уважава лекарите и труда им. Българите обаче не са убедени в цялостната коректност на системата и най-вече в ценообразуването. 40% от хората, които са били в болница през последните 5 години, са плащали извънредни суми, които според тях са необосновани.

Според данните може да се направи ясният извод, че общественото отношение към болничната помощ е по-скоро разделено и не може да се каже, че задоволството преобладава.
Грижата за здравето се оценява добре, но грижата за здравеопазването - явно не съвсем, констатират от "Галъп".

Снимка 360366

Източник: "Галъп Интернешънъл"

"Индексът на болниците" е едва първата стъпка в осъществяването на подобен индекс у нас. През следващите месеци предстои индексът да бъде усъвършенстван с увеличаване, както на броя медицински области, така и на качествените показатели за всяка една от тях.

Лекарите в Ловеч и Враца имат заплати

Лекарите в Ловеч и Враца имат заплати

Средствата са от безлихвен заем от Министерството на здравеопазването