В болничната медицинска помощ цените на клиничните пътеки ще бъдат увеличени с първо с 20 лв., с които се покриват цените на тестовете на пациенти, които са съмнителни за коронавирус. И съответно с 10% на клиничните пътеки, считано от 1 август до 31 декември 2020 г.

Тази договореност обяви министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов на брифинг след постигането на договореност за анекси към Националния рамков договор за медицински дейности за 2020-2022 г. и Националния рамков договор за дентални дейности за 2020-2022 г.

С НРД реализираме политиката на българската държава по отношение на увеличаване на средствата в сектор "Здравеопазване", обясни проф. Ангелов. Според него увеличаване цените на клиничните пътеки с 10% ще има устойчив характер и ще продължи през 2021 г.

От Българската болнична асоциация искат тълкуване на промени в НРД

От Българската болнична асоциация искат тълкуване на промени в НРД

Писмото им е до Кирил Ананиев, Петко Салчев, д-р Иван Маджаров

В първичната извънболнична медицинска помощ, която касае над 4 400 практики, се предвижда увеличение на цените на всички дейности средно с 10% до 31 декември и с до 1-2 лева за дейност, която ще доведе до увеличение на средно месечните плащания за извършената от изпълнителите на първична извънболнична помощ дейност за последното тримесечие.

В специализираната извънболнична медицинска помощ се увеличават цените на първичните и вторични прегледи приблизително отново с 10% - както на цените, така и на обемите. Това касае над 6 000 практики и ще бъде в сила от 1 август до 31 декември 2020 г.

 1200 лв. да е лечението на COVID-19 обсъждат БЛС и НЗОК

1200 лв. да е лечението на COVID-19 обсъждат БЛС и НЗОК

Да поскъпне и пътеката за раждане

В денталната помощ, без протезирането, покачването на средствата ще бъде приблизително около 10% като целта е да се увеличат средно месечните плащания за извършената от изпълнителите на денталната помощ дейност през последното тримесечие. То ще е в сила от 1 септември 2020 г. Това ще доведе до повишаване качеството на предлаганата денталната помощ, категоричен бе проф. Ангелов.

За фармацевтите ще се увеличи с 10% стойността на заплащането за рецепти, които са 100% реимбурсирани от НЗОК.

От държавния бюджет в бюджета на НЗОК ще бъде отпуснат допълнителен финансов ресурс, който в размер до 126 млн. лв. за покриване на всички договорености, които са разписани в анекса до края на 2020 г., обяви здравният министър.

Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров обяви другата новина - Надзорният съвет взел решение с икономиите в бюджета на НЗОК да се пристъпи към изплащане до края на годината на извършената и неразплатената дейност. Това ще стане за сметка и само в рамките на бюджета на НЗОК за 2020 г.

Заместник-председателят на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева посочи, че увеличението, което се предлага е разчетено в рамките на параметрите в бюджета на НЗОК за 2020 г. На този етап сме разчели преразпределение на средства от оперативния резерв на касата. Допълнителни средства от резерва за медицински дейност на този етап не са разчетени и не са предвидени. Не са предвидени средства от оперативния резерв за надлимитната дейност, поясни Начева.

Относно актуализацията на бюджета, Начева уточни, че промяна в закона за бюджета на НЗОК ще бъде необходима в частта, която дава право на Касата да заплати отчета на неизвършена медицинска дейност за 2015-2016. За финансовите параметри на настоящия етап не се налага актуализация на бюджета на НЗОК, коментира още Начева.

Председателят на БЗС д-р Николай Шарков изтъкна, че увеличението с 10% на всички дентални дейности без протезата е един доста решителен момент в момент на пандемия. Тези средства, които се отделят, ще послужат за увеличаване на трудовите възнаграждения, а качеството ще бъде не само запазено, но и подобрено. Увеличението ще бъде и база за започващите преговори по финансовата рамка на НРД 2020-2022 г., посочи д-р Шарков.