Определени тестове за антитела могат да се използват като документ за наличие на имунна защита срещу SARS-CoV-2, но за целта трябва да се подновяват на три месеца - 90 дни. Това става ясно от становищата на експертните съвети по вирусология, клинична имунология и клинична лаборатория до министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров.

Становището на Експертния съвет по "Клинична имунология" е качено вчера вечерта на страницата във фейсбук на Министерство на здравеопазването.

Становищата на трите експертни съвета бяха изискани, тъй като от здравното министерство обмислят дали да се признаят тестовете за антитела за издаване на зелен сертификат. Експертите обаче не дават недвусмислен отговор дали да се издава сертификат срещу тестове за антитела.

Изследването на специфични антитела от клас IgG срещу SARS-CoV2 с два типа тестове може да служи като маркер за защита срещу COVID-19 при предложени критерии за използваните тестове. За целта могат да се използват оторизирани от FDA тестове: количествено определяне на антитела срещу RBD на вируса при количество над 10 пъти от горната референтна граница, отразена в резултата от изследването; вирус-неутрализиращи антитела, измерени с ELISA със стойност над 60% за вирусна инхибиция.

Интерферон-гама базираните тестове за определяне на клетъчен имунитет срещу коронавируса също могат да дадат информация за протекция.

Изследванията следва да се подновяват на всеки 90 дни в случай на използването им като документ за имунна протекция срещу коронавирусна инфекция.

Ива Христова: Може да се въведе "зелен сертификат" за антитела, но ако са над определени нива

Ива Христова: Може да се въведе "зелен сертификат" за антитела, но ако са над определени нива

Препоръчва бустерна доза...

След прекарана инфекция със SARS-CoV-2 специфичните антитела се запазват в серума поне шест месеца. При проведено изследване за антитела срещу SARS-CoV-2, показало положителен резултат, ще бъде необходимо да се извърши повторно изследване след три месеца за установяване наличие или отсъствие на антитела. Двете изследвания трябва да се извършат с един и същи тест, за да могат да се сравнят резултатите. Ако не се установи значителен спад в нивата на антителата трябва да се проведе следващо изследване след около три месеца. При липса на антитела при второто изследване е необходимо лицето да се ваксинира. Това се казва в препоръка на Експертния съвет по медицинска специалност "Вирусология".

В становището се посочва още, че съгласно COVID-19 Diagnostic Testing Database на Съвместния изследователски център към Европейската комисия към 3 ноември 2021 г. има 595 теста с СЕ марка за откриване на антитела срещу SARS-CoV-2. Тестовете са базирани предимно на имуноензимни и имунохроматографски методи. При това изобилие на тестове сравнението и унифицирането на резултатите от тях е изключително трудно поради липсата на стандартизиране на тестовете към момента. Най-добър индикатор за наличие на протективен антитялов имунитет е установяването на достатъчно количество неутрализиращи антитела. Вече са разработени такива търговски тестове (cPass), базирани на сурогатен вирус-неутрализиращ тест.

Кацаров определя най-големия си успех - приемането на зеления сертификат

Кацаров определя най-големия си успех - приемането на зеления сертификат

Той предупреди, че здравната система е много натоварена

Неутрализиращите антитела, които са насочени към спайк протеина (S) и най-вече към рецептор свързващия участък (RBD), осигуряват защита от заболяване. Засега не е известен минималният защитен титър на неутрализиращите антитела, предпазващ от заболяване от SARS-CoV-2. Според инструкциите на производителите над 20% инхибиция е необходима за да се интерпретира един резултат като положителен. За да има реална протективна стойност е необходима над 50% инхибиция като индикатор за умерена вирусна неутрализация.

Във всеки търговски тест за антитела са указани референтните граници на стойностите на изследванията за антитела. Специфичността на тестовете трябва да бъде над 90%, тъй като съществува кръстосан имунитет срещу SARS-CoV-2 и ендемичните слабопатогенни коронавируси (OC43, 229E, NL63 и HKU1). При липса на достатъчна чувствителност и специфичност на теста са възможни са фалшиво отрицателни и фалшиво положителни резултати.

В свое становище за валидираните методи за количествено определяне, референти стойности, интерференции и значение на антитела срещу SARS-CoV2 Експертният съвет по "Клинична лаборатория" прави следните заключения:

  • - Счита, че изследването на антитела срещу SARS-CoV2 от клас IgG може да потвърди "преболедуване".
  • - Използваните аналитични методи трябва да отговарят на минималните критерии на СЗО за 95-97% чувствителност и 98-99% специфичност.
  • - Все още няма достатъчно научни данни за корелация между нивата на SARS-CoV2 и IgG и силата на протективния им имунитет, както и за тяхната динамика във времето.

Въз основа на трите становища на експертните съвети здравните власти предстои да вземат конкретно решение.

На заведенията им писна да се гаврят с тях - поставят пет условия

На заведенията им писна да се гаврят с тях - поставят пет условия

Отказват да чакат до "следващата седмица", настояват за действия сега