Без аргументи е намален бюджетът на Регионалната здравноосигурителна каса (РЗОК) във Варна, пише директорът на РЗОК в града до Управителя на НЗОК.

Драстичното намаление от почти 10 % от предвидения бюджет за тримесечието, е обсъдено на проведено открито заседание на УС на Регионална Колегия на Българския лекарски съюз (БЛС) - Варна, съобщи Велина Марковска от МУ Варна.

Участвали са Изпълнителните директори на Заведенията за болнична помощ в областта. Не са посочени аргументи и обосновани причини за орязването на бюджета. Такъв подход категорично не е обсъждан и приет в наскоро гласувания Национален рамков договор.

Широко прокламираното възстановяване на договорното начало между Лекарската гилдия и НЗОК е опорочено още в самото начало на действието на този договор. До какво би довело приложението на този едностранен административен акт, питат варненските медици.

Според тях резултатите ще са:

  1. Драстично ограничаване на достъпа до болнична медицинска помощ на голяма част от населението на Варненска област чрез ненужно увеличаване на листата на чакащите за лечение.
  2. Въвеждане на още една рестрикция за болничното лечение, освен вече прилаганите лимити за хоспитализация на пациенти с необходимост от такъв тип лечение.
  3. Рязко повишаване на риска от снижение на качеството на медицинско обслужване на населението на Варненска област.
  4. Ограничаване на консултативната и болнична помощ на пациенти от други региони в Източна България във високо технологични и специализирани болнични лечебни заведения в гр. Варна.
  5. Предстоящото повишаване на стойността на издръжката на болничните структури и неоправданото намалението на определените бюджети неминуемо ще доведе до генериране на непредизвикани от болниците задължения.
  6. Невъзможност на болниците на планират и управляват своята дейност за неопределен период от време.
  7. Рязко влошаване на условията на труд на лекарите в болничните заведения и невъзможност за провеждане на лечебния процес според изискванията на добрата медицинска практика.

Това са само една малка част от негативните последици, които ще настъпят от този неясно от какво предизвикан едностранен административен акт от страна на НЗОК.

Всичко това ще принуди ръководствата на болничните заведения във Варненска област да преосмислят необходимостта и целесъобразността от сключване на договори с РЗОК за оказване на болнична помощ.

От ръководството на варненската здравна каса апелират в името на запазване на доброто и качествено здравеопазване на населението на региона ръководството на НЗОК трезво да преосмисли и коригира предвижданите финансови рестрикции в частта "Болнично здравеопазване". Медиците в морската ни столица искат да бъде променена методиката за разпределение на бюджетите на регионалните здравни каси.

Междувременно от регионалната колегия на Българския лекарски съюз (БЛС) - Варна алармират за драстично намаления бюджет за болнична помощ в областта спрямо предвидения за тримесечието. Във вторник, на 18 април 2017 г. е проведен открит управителен съвет на РК на БЛС-Варна.
В него са участвали 16-те директори на болнични заведения в областта. Обсъдени са опасностите, които крие едностранният административен акт за здравеопазването и болничната помощ в региона.