Разкрити са редица нарушения във Фонда за лечение на деца в чужбина. Това е показала проверката на специално назначена комисия от Министерството на здравеопазването, съобщи БНТ.

Голяма част от нарушенията били от времето, когато директор на фонда беше проф. Владимир Пилософ.

Проверката разкрива фрапантни нарушения - заявления за помощ, които въобще не са придвижвани и разглеждани; документи, бавени с месеци, решенията им също.

Открити са и неизискани или забавени становища на външните експерти, както и решения за лечение без мнението на независими специалисти. В други случаи пък решенията са били взети само със становище на комисии от заинтересованите болници.

Необходима е организационна промяна във Фонда за лечение на деца

Необходима е организационна промяна във Фонда за лечение на деца

Спазването на сроковете е важно за процедурите

Проверяващите са попаднали и на заповеди на директора за лечения, бавени с месеци, както и върнати заявления от Обществения съвет, заради непълна документация.

Има случаи, в които се търси мнението на един и същ експерт, който дава непълни становища. Липсват и декларации от болниците за провеждане на обществена поръчка за медицинските изделия, финансирани от фонда.

Един от изводите на комисията е, че нарушенията се дължат на липса на управленска компетентност от страна на директора.

Посочва се, че има и непълни протоколи от заседанията на Обществения съвет, които в разрез с организацията и дейността на фонда - не са подписани. Затова приемат за допустими сигналите за подмяна на решенията на съвета и за липса на прозрачност и ефективност.

Фондът за лечение на деца има нов директор

Фондът за лечение на деца има нов директор

Д-р Тинка Троева е специалист по детски болести

Липсата на регистри и правила за работа дават основание на проверяващите да обобщят, че се създават предпоставки за злоупотреба с власт без гаранция за безпристрастност.

Като директор на фонда, проф. Пилософ не е декларирал две свои длъжности, които го поставят в конфликт на интереси. Външни експерти също са спестили подобна информация в декларациите си. От 8 щатни служители на администрацията, 7 са назначени в нарушение, а длъжностните им характеристики имат сериозни пропуски.

Проф. Пилософ не се притеснява от разкритията във Фонда за лечение на деца

Проф. Пилософ не се притеснява от разкритията във Фонда за лечение на деца

Определи като преувеличение твърденията, че фондът не работел

Освен това директорът не е осигурил работеща система за финансово управление на милионите харчени от фонда, и има основание да се смята, че той не е управлявал законосъобразно и ефективно публичните средства