Учениците се върнат в класните стаи от февруари месец на три групи.

- от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. - присъствено ще се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

- от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. - присъствено ще се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

- от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. - присъствено ще се обучават учениците в 6, 9 и 12 клас.

Това стана ясно от подписаната заповед от здравния министър Костадин Ангалов за смекчаване на противоепидемичните мерки при втория локдаун за страната.

Два варианта за заведенията предлага Борисов на Ангелов

Два варианта за заведенията предлага Борисов на Ангелов

Удължават извънредната епидемична обстановка с три месеца - до 30 април

От 1 февруари се разрешават посещенията в кината, както и участието в занятия на творческото, танцовото и музикалното изкуство, при използване на 30% от капацитета на помещения и спазване на физическа дистанция.

От началото на следващия месец фитнесите могат да възобновят работата си при използване на до 50% от капацитета на помещенията.

От началото на следващия месец работата си възобновяват и търговските центрове, и МОЛ-овете, като малолетните и непълнолетни лица имат право да ги посещават, само ако са придружени от родител, настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

Остават затворени до 28 февруари заведенията за хранене и развлечение, като се допускат доставки или вземане на храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска за ресторантите в местата за настаняване при досегашните изисквания.

Заведенията ще могат да отворят на 1 март при използване на до 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 м. между облегалките на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала. На 1 март няма да могат да отворят дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове. Срок за тях обаче не се посочва.