Екипи на ВМА проверяват готовността и диагностично-лечебните модули на Военномедицинския отряд за бързо реагиране, Научно-приложния център по военна епидемиология и хигиена и Служба "Транспортно осигуряване" за действие при възникване на бедствия и кризисни ситуации с голям брой пострадали и опасност от развиване на неблагоприятна епидемиологична обстановка.

Мнозина не разпознават сигналите на сирените

Мнозина не разпознават сигналите на сирените

Хората не знаят какво да правят при опасност, нито къде да се крият

В овладяването на "епидемията" се участват специалисти от екип по превантивна медицина, които демонстрират действия в хипотетична ситуация при засягане на населението от бактериологично или химично замърсяване на водата.

Военномедицинска академия разполага с планове за действие при различни ситуации, прилагайки опита на военните медици - бърза реакция, мобилност и работа по световни стандарти.