Запазва се тенденцията все по-малко лекари и сестри да търсят професионална реализация в чужбина. Това съобщават от Министерство на здравеопазването, базирайки се на данните за издадените удостоверения.

Данните показват, че в същото време все повече дипломирани лекари продължават медицинското си образование за придобиване на специалност у нас.

258 удостоверения са издадени на български лекари за работа в държави-членки на ЕС през 2016 година. Предходната година те са били 364, а през 2014 г. - 414 броя.

През 2016 г. здравното министерство е издало 181 удостоверения на медицински сестри. През 2015 г. те са били 291, а през 2014 г. - 345 броя.

От ведомството припомнят, че в Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването са направени промени, целящи създаване на привлекателни условия за професионално развитие на медицинските специалисти.

Облекчен е достъпът до специализация чрез отпадане на платената специализация. Стана възможно целогодишно да се започва самата специализация, при това на трудов договор, а не по силата на договор за обучение.

През миналата година за пръв път специализантите са признати от НЗОК като реален партньор при изпълнение на договорите.

2092 специализанти са зачислени по реда на наредбата през миналата година. 1668 от тях са новозачислените. 424 пък са прехвърлени от Наредба № 34.

От здравното министерство отбелязват, че от влизането на Наредба № 1 в сила до края на 2015 г. специализантите по нея са 1204. 857 от тях са новозавършили и неспециализиращи до момента, а 347 са прехвърлени от Наредба № 34.