На всички лечебни заведения, независимо дали става дума за първична или специализирана дейност, лаборатории или болници, ще бъдат изплатени 85% от очакваните в неепидемична обстановка средномесечни постъпления, независимо от отчетената дейност за периода.

Това договори Български лекарски съюз по време на преговорите с НЗОК и вече е записано в Анекса към НРД 2020-2022.

"Успяхме да договорим 85 на сто от очакваните в неепидемична обстановка постъпления да бъдат платени на лечебните заведения. Това означава, че ако например дадена болница има реализирана 70 на сто дейност за периода, то разликата от 15 % ще бъде покрита от НЗОК. Постигнатото гарантира осигуряването на заплатите на всички медицински специалисти, независимо от ограничена дейност заради кризата с Covid-19", заяви председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

БСП обвини властта, че с актуализация на бюджета се закриват болници
Обновена

БСП обвини властта, че с актуализация на бюджета се закриват болници

Поне 150 000 нови безработни прогнозира Йорданов

Въвежда се и отлагателен период до 1 септември за видеозаснемането на определени оперативни интервенции от областта на медицинска специалност "Офталмология".

Друга промяна записана в Анекса касае лечението на солидни тумори типични за детска възраст, като се разрешава на клиники и отделения по детска онкохематология да лекуват и пациенти навършили пълнолетие до 25 годишна възраст.

Предстои промените в Анекса към НРД 2020-2022 да бъдат публикувани в Държавен вестник. 

Горанов впечатлен от конвергенцията в духа на българина

Горанов впечатлен от конвергенцията в духа на българина

По-тежкият дебат ще е след здравната криза, предупреди Горанов