Няма съществуваща заплаха за общественото здраве. Това увери здравният министър Илко Семерджиев на пресконференция по повод установеното замърсяване с уран на два от водоизточниците, снабдяващи Хасково с питейна вода.

Здравният министър заяви, че са получили уверенията на ВиК - Хасково, че градът е пресвързан към други водоизточници, така че да се осигури с вода без риск за хората.

Няма риск за здравето на хасковлии заради водата с уран

Няма риск за здравето на хасковлии заради водата с уран

Взети са всички мерки

Семерджиев увери още, че мерките, които са взети, са бързи и адекватни.

"Към момента ситуацията е напълно овладяна", подчерта той.

Здравният министър заяви, че при такива ситуации дължим на обществото пълна информация, така че да няма затаяване, скриване на информация.

Откриха уран във водата на Хасково

Откриха уран във водата на Хасково

Кладенците са изолирани, няма опасност за населението

Семерджиев обясни, че от 2015 г. са въведени по-високи радиологични показатели на питейните води вследствие приета евродиректива. Така по химичен показател "уран" и "алфа активност" новите норми са по-рестриктивни. Всъщност превишенията са минимални и не представляват риск за живота и здравето на хората. Рестриктивната норма е 0,03 микрограма на литър - два пъти по-ниска от действащите до 2015 година.

Стана ясно, че замърсяването е с естествен уран, а не с изотопа уран, който всъщност е с висока радиоактивност.

От години има проблеми с водата в различни населени места в Хасковска област. Хасковлии знаят, че не трябва да пият вода от чешмата, тъй като не е годна. Преди години във водата са открити арсен и манган.

От кореспонденцията на Световната здравна организация (СЗО) със здравното министерство става ясно, че когато нивата на скрининг и лимитиране на естествен уран бъдат надхвърлени, това трябва да се тълкува като сигнал за действие, а не като опасност и конкретен здравен риск за населението. Според СЗО здравният риск е при консумация от 30 микрограма на литър за период от минимум 70 години. Рискът за развитие на ракови заболявания при такава консумация е 1:10 000.

Директорът на Националния център по радиобиология и радиационна защита д-р Валерия Хаджидекова обясни, че уранът не се класифицира като канцероген от международните организации. Той има здравни ефекти върху човек като тежък метал. Тя обясни, че уранът постъпва в много малки количества чрез поглъщане на водата. Критичен орган за въздействието на човека с урана са бъбреците.

Със заповед на РЗИ - Хасково от 7-ми април кладенците, в които е отчетено минимално превишаване на нормите, са изолирани. Това са кладенците с номера 4, 5, 6 и 7. Според пробите, изследвани в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита, превишението на нормата за кладенците с номера 5 и 6 е 0,06 микрограма.

Здравното министерство вече е формирало работна група с експерти от Министерство на околната среда и водите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Целта на работната група, учредена вчера, е мерките, които се взимат по отношение на водата, да бъдат координирани. Освен това идеята е тя да прерасне в постоянно действаща междуведомствена комисия, която да създаде база данни за анализ, преценка на рискове, продължителен мониторинг.

Министър Илко Семерджиев уведоми още, че става дума за естествен уран, чието повишаване може да е резултат от топенето на пролетните води. Чистотата на водата е изключително важна. Работната група ще търси причинно-следствените връзки, довели до превишаването на въпросните показатели.

Прокуратурата в Хасково се самосезира за водата с уран

Прокуратурата в Хасково се самосезира за водата с уран

Разпоредени са проверки

Последният мониторинг за наличие на естествен уран в питейната вода е проведен от РЗИ-Хасково през 2014 година. Тогава не са установени никакви превишения от нормите.

На 4 и 5 април от РЗИ-Хасково са взели допълнителни проби от кладенците, както и проба от краен потребител.

Очаква се от средата на тази година РЗИ-та в областните градове да имат нова апаратура.

Семерджиев даде повече разяснения и за рестриктивните показатели от 2015 година. Те са два пъти по-ниски от дозовите норми, които сме имали дотогава. Предишната норма е била 0,06 микрограма на литър, а за общото ниво на алфаактивност е въведено контролно ниво от 0,1 бекерела на литър. За сравнение предишното ниво е било 0,5 бекерела на литър или пет пъти повече.

Илко Семерджиев цитира предварителната експертна оценка на Националния център по радиобиология и радиационна защита, чиито данни сочат:

Кладенец № 1 - имаме 0,02 микрограма на литър - под рестриктивната норма от 0,03 микрограма на литър.

Кладенец № 2 - 0,02 микрограма на литър.

Кладенец № 3 - е върната пробата. "Там е спряно ползването на този тръбен кладенец", уточни той.

Кладенец № 4 има превишаване от рестриктивната норма - 0,04 стойност.

Кладенци № 5 и № 6 имаме превишаване - 0,06 микрограма на литър.

Кладенец № 7 - 0,04 микрограма на литър.

Кладенец № 8 и № 9 са с показатели съответно 0,01 и 0,02.

Кладенец № 10 - 0,01 микрограма на литър.