Издаването на Европейски здравноосигурителни карти ще се забави, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Забавянето се дължи на технически причини, независещи от НЗОК. Заявленията за издаването на картите не се верифицират.

Вече е създадена организация. Районните здравноосигурителни каса обработват заявленията при пълен капацитет, за да не се стигне до сериозно забавяне.

При необходимост гражданите могат да се обърнат към регионалните клонове на НЗОК за издаване на удостоверение, което временно замества Европейски здравноосигурителни карти. Удостоверението важи за срок от 2 месеца.

Здравноосигурителните книжки вече не са грижа на личните лекари

Здравноосигурителните книжки вече не са грижа на личните лекари

Издават се от офисите на районните здравни каси