Правителството прие Постановление за закриване на Център "Фонд за лечение на деца", съобщиха от Министерския съвет. Документът е в съответствие с промените в чл. 82 от Закона за здравето. Според тях след 31 март изпълняваните от Фонда дейности преминават за администриране към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Припомняме, на 13 март пациенти запитаха кога Здравната каса ще е готова да поеме функциите на Фонда за лечение на деца в чужбина и на Фонда за лечение в чужбина.
От Националната пациентска организация поставиха четири конкретни въпроса, които засягат реалното функциониране на структурата, която ще наследи Фонда за лечение на деца.

Чрез нормативните промени се осигурява плавен преход на изпълняваните от Фонда дейности към НЗОК, уверяват от МС. Същевременно се гарантират правата и достъпът до лечение на нуждаещите се пациенти.

До 31 март Фондът ще продължи да осъществява в пълен обем дейността си, а след това всички неприключили процедури по заявления за подпомагане на деца, както и изпълнението на издадените от директора на Фонда заповеди за организационно и финансово подпомагане, ще бъдат изпълнени от НЗОК, пише в решението на днешното заседание на Министерския съвет.

"Основната цел на промените е оптимизиране на процедурите за разглеждане на заявленията и ефективно разходване на обществените средства за подпомагане лечението на деца за дейности извън обхвата на здравното осигуряване. Грижите за здравето на децата са инвестиция в бъдещи здрави поколения и усилията за подобряване на здравните услуги следва да са насочени към осигуряване на по-добър достъп и навременно насочване към необходимия вид диагностика и лечение", уверяват от МС.

Парите, необходими за прилагането на новата уредба, са предвидени в бюджета на НЗОК за 2019 г. Те ще бъдат предвиждани в ежегодните бюджети на НЗОК като средства от трансфери от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, гласи съобщението на МС.

Припомняме, на 20 април 2016 г. имаше шумна операция на ДАНС срещу бившия директор на фонда Павел Александров.

Неговият наследник на поста - проф. Владимир Пилософ започна с промяна начина на работа на Обществения съвет към Фонда за лечение на деца в чужбина. Още тогава участници алармираха, че се отменят малко по малко функции на съвета, което съвпадна и с ротационна смяна на състава.

След многократно връщане на делата бившият директор на Фонда за лечение на деца Павел Александров вече не е обвиняем.

След това ръководството на Фонда периодично бе сменяно като д-р Георги Деянов бе четвърти пореден директор на Фонда след Павел Александров. Преди него бяха д-р Мариета Райкова, д-р Тинка Троева и проф. Владимир Пилософ.

"При всички случаи това, което са получавали децата от Фонда за лечение на деца, няма да бъде по-малко, напротив, ние разчитаме на по-високо качество", увери Кирил Ананиев в коментар при поредните промени за Фонда за лечение на деца.