Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите са готови с Националната програма срещу антимикробната резистентност. Това съобщи на дискусия за използването на антибиотици зам.-министърът по здравеопазването Светлана Йорданова.

В програмата са разгледани три основни направления. На първо място - повишаване на осведомеността на всички сфери, които използват антибиотици - хуманна, ветеринарна и др. медицина. Втората част от стратегията предвижда да се засили надзорът по използването на антибиотици, главно в хуманната медицина. А това ще стане чрез засилване на профилактиката в болничните заведения. Третата част е основно насочена към ветеринарната медицина. Предвижда се укрепване на законовата рамка на ЕС за медикаментозните фуражи и по-разумното им използване.

Антибиотичната резистентност - заплаха за общественото здраве

Антибиотичната резистентност - заплаха за общественото здраве

Неправилната употреба на антибиотици е проблем в световен мащаб

Стратегията включва и информационни кампании и методически обучения, както и конкретни инструкции как да се използват антибиотици. Тя вече е готова, очаква се до края на годината да бъде представена за обществено обсъждане, а после да приета от Министерски съвет.

На дискусията присъства и д-р Тодор Кантарджиев, директор на Центъра по национални и паразитни болести. Той каза, че в момента неговата асоциация подготвя обучение на лекари и регионалните инспекции за използването на антибиотици. То ще е насочено към докторите, които изписват, и ще разяснява в какви случи и в какви не да се изписва антибиотик и какъв да бъде той. Обучението ще бъде представено на 21 ноември.

Нови разкрития за апокалиптичната заплаха от резистентни на антибиотици супербактерии

Нови разкрития за апокалиптичната заплаха от резистентни на антибиотици супербактерии

Никой на планетата не е защитен - дори най-заможният и изолираният от света

Д-р Скендер Сила, представител на СЗО, обясни, че щетите от антибиотиците са по-големи от щетите от туберкулозата и СПИН-а заедно.

Антимикробната резистентност е причината за смъртта на 700 000 души, а се смята, че до 2050 г. резистентността към антибиотиците ще е по-голяма заплаха от онкозаболяванията.

Резистентни на антибиотици инфекции ще морят повече от рака, притеснени експерти

Резистентни на антибиотици инфекции ще морят повече от рака, притеснени експерти

Резистентността на бактериите към антибиотиците ще става по-опасна