Нашата здравна система функционира при ежегоден недостиг на финансов ресурс. Това каза председателят на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев по повод 24 октомври - Протестен ден на европейските лекари.

"С години това поражда явното недоволство на пациенти, на лекарите, провокира към емиграция специалистите. Знаете ли къде сме - може би на ръба на пропастта - първенци по смъртност, отрицателни демографски тенденции, средна възраст на лекарите буквално предпенсионна", заяви д-р Грозев.

Според анализи на Световната здравна организация България е изразходвала 4,2 от БВП за здравеопазване, за сравнение, а в една Грузия - 7,42% от БВП.

40,4% от разходите за здравеопазване у нас са за сметка на пациентите при 16,6% за страните от ЕС. Според анализ на световната организация разходите за здравеопазване у нас на глава от населението са над 2 пъти по-малки от тези в ЕС.

Средствата, които българинът е платил допълнително за здраве през 2015 г., са над 3,5 млрд. лв. Според д-р Грозев НЗОК и МЗ се опитват в новия бюджет за 2017 г. отново с рестриктивни мерки да намали публичните разходи за сектор здравеопазване, което може да доведе отново до увеличаване на плащанията от страна пациентите.

Д-р Грозев алармира, че в Родопите, Северозападна България липсват общопрактикуващи лекари. Ежегодно БЛС издава удостоверения на 350 - 400 лекари, които желаят да напуснат страната.

БЛС настоява за увеличаване на бюджета на НЗОК, за да се реализират и на практика обещаните увеличаване на заплатите на работещите в сектора.

Д-р Грозев отчете, че минималната нетна заплата на европейския лекар е два пъти по-висока - 1 470 евро.

От БЛС настояват и за това годишните здравни бюджети да бъдат изготвени според потребностите на населението. Той посочи, че очаква в бюджета за 2017 г. да намери израз политиката за даване на по-голяма тежест на медицинските дейности в доболничната помощ за сметка на скъпоструващата болнична помощ.

БЛС настоява за увеличаване на бюджет 2017 г. с минимум 273 млн. лв.

Залагането на резерв в проектобюджета за 2017 г. е дълбоко погрешна философия, посочи още д-р Грозев. По думите му, с 10 млн. е намалена сумата за медикодиагностични дейности. Той бе категоричен, че е необходимо ясно дефиниране на дейностите в основния и допълнителен пакет за здравеопазване.

Оказва се, че за 2015 г. всеки пациент плаща 248 лв. годишно лични средства, които преминават през посредници, без това да рефлектира в подобряване на качеството. "Време е да разкъсаме порочния кръг", заяви д-р Грозев.