Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се противопоставя на това да бъде въвличана в политически интриги и заявява, че твърденията на ръководството на МБАЛ - Девня са неверни и манипулативни.

Припомняме, миналата седмица стана ясно, че болницата преустановява работа с ковид болни, а отделението се закрива заради "абсурдни административни неуредици" от страна на НЗОК. Ръководителите на болницата дадоха и пресконференция в неделя 21 март за регионалните медии, но говориха и пред news.bg.

МЗ спря COVID отделението в Девня, лекарите също остават без заплати

МЗ спря COVID отделението в Девня, лекарите също остават без заплати

Болницата остава само с финансиране за рехабилитационни пътеки

Последното заявление за лечение на брохопневмонии, в това число и ковидни пневмонии е от 19 януари 2021 г. Документите са за сключване на допълнително споразумение с НЗОК, но анекс не е подписан, тъй като болницата не отговаря на условията за изпълнение на клиничната пътека.

Едва на 8 март 2021 г. лечебното заведение сключва анекс с РЗОК - Варна анекс за изпълнение на клинична пътека №39 - въпросната пътека за коронавирус и то въпреки множеството несъответствия спрямо изискванията .

Този договор не е отразен в информационната система, поради възражения и неразбирателство за броя на леглата между лечебното заведение и районната каса, както и заради създаването на несъществуваща структура - "Ковид отделение" в заповед 49/01.12.2020 г. от управителя на лечебното заведение.

С писмо от 12.03.2021 г. РЗОК - Варна и МБАЛ - Девня са уведомени, че на база на сключения анекс следва да се заплатят всички отчетени хоспитализирани пациенти по тази клинична пътека при спазване на диагностично-лечебния алгоритъм на пътеката, независимо от определените месечни стойности на лечебното заведение. Въпреки това управителят на болницата д-р Лозанов и д-р Красен Митев, здравен мениджър на община Девня, поставят условие анексът към договора на МБАЛ - Девня ЕООД да влезе в действие със задна дата - от 01.01.2021 г., тъй като са разкрити 18 легла за лечение на пациенти с COVID-19, които изискват допълнително финансиране.

Д-р Лозанов и д-р Митев ултимативно заявяват, че в противен случай COVID-структурата ще преустанови своята дейност. Едновременно с това от към момента на прехвърляне на финансирането за работа на първа линия с пациенти с COVID-19 от Министерството на здравеопазването към НЗОК, т.е., от 1 януари 2021 г., РЗОК - Варна все още няма подписан договор с "МБАЛ - Девня", респ. не може да упражнява и контрол, тъй като не е закупила медицинска дейност.

"Касата няма законови основания да заплати дейност, извършена в период, когато няма подписан договор с лечебното заведение."

Закриват COVID отделението в Девня заради неуредици с НЗОК

Закриват COVID отделението в Девня заради неуредици с НЗОК

ЗДравната каса не подписва договор с болницата

От Касата уточняват и че болницата не разполага с клинична лаборатория, което е задължително звено за изпълнение на КП №39, като тази дейност се извършва по договор със СМДЛ "Статус" ЕООД.

Дейността по образна диагностика лечебното заведение осигурява с договор с друго лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ на територията на областта - ДКЦ "Девня-1" ООД, поради липса на специалисти. Рентгеновият апарат, с който се извършва дейността по образна диагностика, е осигурен с договор за наем на апаратура, в сила от 04.01.2021 г., и е с едногодишен срок на действие след назначаване на специалист към лечебното заведение, работещ и в друго лечебно заведение в гр. Варна.

МБАЛ - Девня ЕООД не разполага и със собствена болнична аптека, което е законово изискване за осъществяване на дейността. Сключен е договор за ползване на болничната аптека, която се намира на повече от 200 км от гр. Девня, а именно - с УМБАЛ "Канев" АД в гр. Русе, в сила от 20.11.2020 г., за срок от една година с изискване предоставяне на седмична табела с медикаменти за нуждите на лечебното заведение. Това означава седмично получаване на необходимите лекарствени средства, за които няма яснота къде се съхраняват и начина на изписването им на пациентите.

По данни на НЗОК няколко пъти управителят на МБАЛ - Девня е правил постъпки да сключи договор с НЗОК за изпълнение на клинична пътека № 104 "Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения", без лечебното заведение, което ръководи, да отговаря на определените условия, както нормативно, така и по изпълнение на диагностично-лечебния алгоритъм, поради което е получавал откази от касата. НЗОК не може да допусне да се подлагат на риск животът и здравето на гражданите, като за оправдание служи пандемията от COVID-19.

COVID отделение заработи и в болницата в Девня

COVID отделение заработи и в болницата в Девня

Осигурени са 24 легла

От страна на НЗОК излагат и следните факти:

Договорът на МБАЛ - Девня с НЗОК е от април месец 2016 г. и се отнася за дейности по физикална и рехабилитационна медицина и детски болести, като за последното е отчетен един случай за 2016 г. От април месец 2018 г. до края на 2020 година договорът на болницата по НРД (валиден до 2022 г.) е само по специалност "Физикална и рехабилитационна медицина", като дейността се е осъществявала с 20 броя легла на ІІ-ро ниво на компетентност.

През 2018 г. е извършена проверка по сигнал на гражданин, като са констатирани несъотвествия между структурата и дейността на болницата към момента и структурата и дейността на лечебното заведение съгласно издадено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-210/16.05.2013 г.

Болницата не извършва медицински дейности поради кадрова необезпеченост с изключение на дейностите по физикална терапия и рехабилитация. РЗИ - Варна дава предписание в едномесечен срок управителят на МБАЛ - Девня ЕООД да приведе структурата на лечебното заведение в съответствие с издаденото му Разрешение.

Справка в персонализираната информационна система на НЗОК показва, че от 2019 г. до 2020 г. вкл. болницата е изпълнявала дейности по 4 клинични пътеки. От началото на 2021 г. до момента МБАЛ - Девня ЕООД е работила само по две клинични пътеки - № 262 "Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система", и №265 "Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат".