Министерството на здравеопазването е осигурило на територията на цялата страна лекарствените продукти, необходими за лечението на пациентите с ХИВ, съобщиха от ведомството.

Уверението на МЗ идва ден, след като от Националната пациентска организация (НПО) сигнализираха, че проблемът с лекарствата за ХИВ е решен само в София, но не и в останалите градове в страната. От организацията съобщиха, че са получили сигнали за липсващи медикаменти в Стара Загора и Варна.

В тези градове пациентите вече са прекъснали терапиите си заради липсата на лекарства, което според НПО е притеснително. С прекъсването на терапиите може да се стигне както до резистентност към лекарствата, което би оскъпило лечението, така и до реална опасност за живота на пациентите.

Няма лекарства за ХИВ в страната

Няма лекарства за ХИВ в страната

Проблемът с лекарствата за ХИВ е решен само в София според пациенти

Във връзка с тези сигнали от МЗ информират, че към момента за УМБАЛ "Проф. Ст. Киркович" АД - град Стара Загора са осигурени всички заявени за месеците май и юни 2018 г. видове и количества антиретровирусни лекарствени продукти.

От МЗ продължават:

Лекарственият продукт с INN Darunavir е осигурен чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти и чрез договор, сключен от МЗ с търговец на едро, за което изпълнителният директор на УМБАЛ "Проф. Ст. Киркович" АД - град Стара Загора е уведомен с писма с рег. №33-21-34/09.05.2018 г. и рег. №33-21-55/11.05.2018 г.

Лекарственият продукт Stocrin film coated tablet 200 mg x 90 (INN Efavirenz) е осигурен чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти, за което изпълнителният директор на УМБАЛ "Проф. Ст. Киркович" АД - град Стара Загора е уведомен с писмо с рег. №33-21-34/09.05.2018 г.

Лекарственият продукт с INN Emtricitabine/Tenofovir disoproxil film-coated tablet 200/245 mg x 30 е осигурен чрез договор, сключен от МЗ с търговец на едро, за което изпълнителният директор на УМБАЛ "Проф. Ст. Киркович" АД - град Стара Загора е уведомен с писмо с рег. №20-Р-60/09.05.2018 г.

Относно оплакванията за липса на медикаменти във Варна от МЗ информират, че за УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД - град Варна заявените за месец май 2018 г. опаковки от лекарствения продукт с INN Darunavir, за който се отнася сигналът на пациентската организация, са осигурени чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти, за което изпълнителният директор е уведомен с писмо с рег. №33-21-34/09.05.2018г.

От МЗ уверяват, че ще има лекарства за болни от ХИВ, туберкулоза и др.

От МЗ уверяват, че ще има лекарства за болни от ХИВ, туберкулоза и др.

Фармацевтични компании обжалвали 4 позиции по Наредба №34

С цел осигуряване непрекъснатост на терапията на HIV позитивните пациенти Министерството на здравеопазването е предприело следните действия:

- Преразпределени са всички количества от наличния резерв на МЗ към лечебните заведения, крайни получатели по Наредба № 34/2005г. по следните позиции:

  • Darunavir;
  • Raltegravir;
  • Tenofovir disoproxil - в количества, достатъчни да обезпечат нуждите на лечебните заведения до края на месец юни;
  • Efavirenz - в количества, достатъчни да обезпечат нуждите на лечебните заведения до края на месец юни.

- Допълнителни количества са закупени от МЗ на стойност до 30 000 лв. без ДДС по всяка от следните позиции:

  • Darunavir - доставен на 10.05.2018 г.
  • Raltegravir - доставен на 14.05.2018 г.

- За лекарствения продукт Emtricitabine/Tenofovir disoproxil е закупено количество на стойност 30 000лв. без ДДС, което е разпределено в лечебните заведения на 09.05.2018 г.