Индия забранява износа на пшеница. Това съобщиха от Главното управление на външната търговия на Министерството на търговията и промишлеността, цитирано от местни и чуждестранни медии.

Решението влиза в сила незабавно.

В изявление на ведомството се посочва, че решението е било взето като част от мерки за контрол на ръста на вътрешните цени предвид внезапния скок на световните цени на пшеницата, причинен от много фактори.

Продоволствена криза заплашва света

Продоволствена криза заплашва света

Все повече страни ограничават износа

Разрешават се превози на зърнени култури, за които са издадени неотменими акредитиви до 13 май.

Друго изключение е износът на пшеница със санкцията на индийското правителство за задоволяване на нуждите на други държави по искане на техните власти.

През март Индия обяви намерението си скоро да предприеме стъпки, за да стане водещ световен износител на пшеница. Поради редица причини обаче, включително поради силната жега в районите, където се отглежда зърнената култура, в момента се опасява от недостиг на пшеница на вътрешния пазар.