Министърът на туризма Харис Теохарис направи публична намеса в сряда относно лошите заеми на хотелиерите в портфейлите на банки. Това представлява основен проблем за сферата на туризма, съобщават гръцките медии.

"Изключително деликатното упражняване на подкрепа за здрави предприятия, без да задушава растежа на туризма, ще трябва да бъде приложено с професионализъм, справедливост и прозрачност", каза Харис Теохарис.

Въпросът с лошите заеми на туристическите фирми, както и въпросите, свързани със заемите на компании, свързани с кредитни институции в процес на клиринг, бяха предмет на среща в сряда между министерството и представителите на фонда, който работи като специален администратор за всички кредитни институции в ликвидация в Гърция, като например "лошата" част на бившата ATEbank.