Около 70 на сто от руснаците имат положително отношение към ролята на Йосиф Сталин за управлението на страната - това е най-високото одобрение, откакто се провеждат такива изследвания, съобщи организацията "Левада център".

Уточнява се, че 18% от запитаните оценяват изцяло положително управлението на Сталин, а 52% - по-скоро положително.

Негативно отношение имат 19%, като при тях 14% се отнасят по-скоро отрицателно, а 5% - изцяло отрицателно. 11 на сто се затрудняват да дадат отговор.

На въпрос на "Левада център" за личното отношение към Сталин 51% дават положителни отзиви: 41% декларират уважение към него, 4% му се възхищават, а 6% се отнасят със симпатия.

Неприязън към Сталин заявяват 6% от анкетираните, у 5% личността му буди страх, у 3% - отвращение и ненавист. 26% казват, че им е безразличен, 1% не знаят кой е той, а 7% се затрудняват да отговорят.

На въпрос дали човешките жертви на сталинското управление може да бъдат оправдани с "велики цели", 46% дават утвърдителен отговор, като 13% напълно оправдават терора, е 33% - "в някаква степен".

45% заявяват, че човешките жертви не може да бъдат оправдани.

9% се затрудняват да отговорят.

Проучването е представително, проведено е между 21 и 27 март сред 1638 пълнолетни руснаци от 50 региона на страната.